Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến

27/05/2012 - 08:27

Trong phiên họp toàn thể tại Hội trường sáng nay 26/5, Quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với bà Đặng Thị Hoàng Yến với tỷ lệ phiếu tán thành hơn 90%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Nương báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An; bà Đặng Thị Hoàng Yến phát biểu ý kiến.

Quốc hội tiến hành bầu Ban kiểm phiếu. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu gồm 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Giàu, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang làm Trưởng Ban.

Quốc hội tiến hành bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An, thuộc đơn vị bầu cử số 01 gồm các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Đức Hòa và Đức Huệ, đã không trung thực trong việc khai lý lịch ứng cử đại biểu Quốc hội, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân khi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, vi phạm khoản 1 và khoản 2, Điều 3 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

Trước đó, ngày 18/4, tại Hội nghị lần thứ 8 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội nghị đã biểu quyết với 100% ý kiến tán thành kiến nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét và trình Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Đặng Thị Hoàng Yến.

Nguồn chimhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN