Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam

03/11/2020 - 12:57

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước.

Hôm qua (2-11-2020), trong phiên họp toàn thể Quốc hội Campuchia, 100% đại biểu đã thông qua Dự thảo luật về Nghị định thư công nhận kết quả phân giới, cắm mốc 84% trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. 

Toàn bộ 116 nghị sĩ Quốc hội Campuchia đã nhất trí thông qua dự thảo luật Nghị định thư về phân giới, cắm mốc giữa Campuchia và Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng Campuchia đệ trình. Nghị định thư này phê chuẩn kết quả công tác phân giới cắm mốc đạt 84% trên đất liền giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước.

Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước, trong đó hai bên đã hoàn thành bộ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000 thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc đạt 84% đã được lãnh đạo hai nước ký tại Hà Nội vào năm ngoái. Nghị định thư này cũng là phần không thể tách rời với các Hiệp định Biên giới 1985, Hiệp định Bổ sung 2005 và Hiệp định Bổ sung 2019.

100% đại biểu đã thông qua Dự thảo luật về Nghị định thư công nhận kết quả phân giới, cắm mốc 84% trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

100% đại biểu đã thông qua Dự thảo luật về Nghị định thư công nhận kết quả phân giới, cắm mốc 84% trên đất liền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.

Với những kết quả tích cực đạt được, lãnh đạo hai nước Việt Nam – Campuchia cùng nhất trí sẽ đẩy mạnh và hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước đạt 100% trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN