Quốc hội chốt khởi điểm chịu thuế từ 4 triệu đồng

20/11/2007 - 22:59

Ảnh TTXVN

Sáng nay, với 79,11% số phiếu tán thành, Quốc hội đã bấm nút thông qua Dự thảo luật Thuế Thu nhập cá nhân. Sau nhiều tramh luận trong và ngoài nghị trường, mức khởi điểm phải nộp thuế đã được “chốt” là 4 triệu đồng/tháng.

Trong số 11 điều đưa ra để các đại biểu biểu quyết, thì qui định về giảm trừ gia cảnh (điều 19), trong đó có qui định mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/ tháng, mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu/ tháng... được biểu quyết với tỉ lệ thấp nhất 64, 91%. 115 đại biểu đã bỏ phiếu phản đối quy định này.

Cũng theo dự thảo Luật, các khoản thu nhập từ đầu tư vốn như tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần cũng như các khoản đầu tư vốn dưới những hình thức khác đều phải chịu thuế. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn như chuyển nhượng phần vốn góp và chuyển nhượng chứng khoán cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của dự luật này.

Cũng trong ngày hôm nay, Quốc hội đã thông qua 5 dự án luật khác là Luật Đặc xá, Luật Tương trợ Tư pháp, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Luật Hoá chất.

Ngày mai (21/11), Quốc hội sẽ thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII và năm 2008; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.

Quốc hội sẽ bế mạc sớm một ngày so với chương trình dự kiến.

Căn cứ theo Pháp lệnh thuế thu nhập cao, cả nước hiện có khoảng trên 300.000 người thuộc diện phải chịu thuế thu nhập. Ngoài ra, cả nước có khoảng trên 1 triệu hộ cá nhân kinh doanh, những đối tượng này sẽ thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Dự kiến, khi Luật Thuế TNCN được thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/1/2009, sẽ có khoảng trên 1,3 triệu người phải chịu thuế, mang lại khoản thu gần 13.000 tỷ đồng, chiếm hơn 4% GDP. (Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh)

Theo VietNamNet

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN