Quốc hội thảo luận lần đầu Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế

25/05/2012 - 09:03
Tại phiên họp tổ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận lần đầu về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Chính phủ trình.

Chiều 24/5, tại phiên họp tổ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận lần đầu về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế do Chính phủ trình.

Nhiều ý kiến ở các đoàn Hà Nội, Lào Cai, Tây Ninh… cho rằng Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (Đề án) về cơ bản đã xác định được những điểm yếu kém nhất của nền kinh tế để thay đổi theo một phương hướng đúng đắn. Tuy nhiên, nội dung của Đề án vẫn còn khái quát, mang tính chất là “khung” nên rất khó cho Quốc hội giám sát việc thực hiện trong thực tế.

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Các đại biểu Quốc hội tập trung vào thảo luận một số điểm như đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ thực hiện Đề án, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tái cơ cấu đầu tư công…Đại biểu Giàng Seo Phử (đoàn Lào Cai) và đại biểu Hoàng Tuấn Anh (đoàn Tây Ninh) nêu một trong những điểm chưa cụ thể như tái cấu trúc đầu tư công thì cần làm rõ danh mục đầu tư công, địa bàn tập trung đầu tư công…

Theo đại biểu Hà Sỹ Đồng (Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị), khi tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thì cần triển khai mạnh mẽ, chỉ giữ lại các doanh nghiệp nhà nước phục vụ công ích, còn lại nếu không cổ phần thì cũng phải sáp nhập lại.

Cùng quan điểm, đại biểu Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh không thể không có doanh nghiệp nhà nước. Nhưng doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung sản xuất, kinh doanh ở những lĩnh vực tư nhân không làm được, còn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác đều phải cổ phần hóa.

Đồng thời “phải có cơ chế kiểm soát và chế tài xử phạt doanh nghiệp nhà nước vi phạm lĩnh vực sản xuất kinh doanh”, đại biểu Giàng Seo Phử bổ sung. Tuy nhiên, để góp phần tái cấu trúc hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) nhắc lại bài toán định giá chính xác giá trị của doanh nghiệp, theo cơ chế thị trường để tránh “được 10 đồng nhưng chỉ định giá có 1 đồng”.

Mở rộng hơn, đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng cho rằng, Đề án chú trọng nhiều đến các doanh nghiệp nhà nước ở trung ương mà đề cập ít đến doanh nghiệp nhà nước ở địa phương (kể cả các nông, lâm trường quốc doanh), trong khi đây là đối tượng rất cần sáp nhập hoặc thực hiện cổ phần hóa. “Làm được như vậy thì mới thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp đồng bộ từ Trung ương tới địa phương”, đại biểu Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh.

Về tái cơ cấu đầu tư công, cũng theo đại biểu này, trước hết cần rà  soát lại xem vùng nào trước đây đã có dự án có thể phát triển được nhưng kinh tế xã hội còn khó khăn thì Chính phủ nên tiếp tục đầu tư trở lại để gỡ khó cho địa phương. Ngược lại vùng nào có dự án kém hiệu quả thì dứt khoát không đầu tư tiếp…

Nhấn mạnh vai trò phát triển nguồn nhân lực

Bàn về 12 giải pháp nêu trong Đề án, nhiều đại biểu cho rằng việc phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Cùng quan điểm khi bàn về vấn đề này, đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng phát triển nguồn nhân lực cả về chất lượng, số lượng, có năng lực văn hóa, đạo đức trong lao động là trách nhiệm trước hết của Nhà nước, các cơ sở đào tạo nghề và cả các doanh nghiệp.

“Do đó, Đề án phải đưa việc đào tạo lao động vào chương trình đào tạo dài hạn chứ không phải từ nguồn đào tạo thường xuyên như hiện nay. Nhu cầu nguồn nhân lực ở các vùng kinh tế, ngành nghề là cơ sở để xác định khả năng đào tạo và nguồn nhân lực ở tầm vĩ mô… Trong đó, đầu tư chuyển đổi nghề cho lao động nông nghiệp gắn với chiến lược phát triển các ngành”, đại biểu kiến nghị.

Ngoài ra, một số đại biểu cũng tiếp tục đặt vấn đề làm rõ chi phí dự trù cho việc tái cấu trúc nền kinh tế là bao nhiêu để Quốc hội kiểm soát khi thực hiện Đề án trên thực tế.

Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận tại hội trường về Đề án này trong cả ngày 8/6 và sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Sau đó, sẽ có bản tổng hợp ý kiến đại biểu để gửi cho Chính phủ tham khảo, thực hiện Đề án.

Nguồn chimhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN