Quốc hội thảo luận về tình hình cấp “sổ đỏ”

06/11/2007 - 13:38

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội khoá XII. Ảnh: Phạm Tuấn.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho thấy, công tác này vẫn còn rất nhiều tồn tại, yếu kém cần được khắc phục...

Hôm nay (6/11), Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe và thảo luận báo cáo về tình hình cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất.

Báo cáo của Chính phủ về tình hình cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày cho thấy từ năm 2003 đến nay, các quy định của pháp luật đất đai đã có nhiều đổi mới và liên tục được hoàn thiện, nhất là các quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp GCN, nhằm đẩy mạnh việc cấp GCN cho những người đang sử dụng đất.

Kết quả, đến nay đã có 13 tỉnh cấp GCN đạt trên 90% diện tích cần cấp đối với các loại đất chính (đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đất ở đô thị), 14 tỉnh đạt từ 80% đến 90%, 10 tỉnh đạt từ 70% đến 80%; 27 tỉnh còn lại đạt dưới 70%. Tiến độ cấp GCN đối với các loại đất đã được đẩy mạnh. Ngoài ra, trong quá trình cấp GCN đối với đất sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương đã kết hợp chặt chẽ quá trình "dồn điền, đổi thửa" với việc cấp đổi GCN cho thửa đất lớn sau khi đã thực hiện xong việc dồn điền, đổi thửa. Các thủ tục cấp GCN cũng đã có một số điểm đổi mới…

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký, cấp GCN: Việc cấp GCN nhìn chung còn chậm, nhất là các loại đất chuyên dùng, đất ở đô thị và đất lâm nghiệp. Một số địa phương chưa triển khai thực hiện đồng bộ cấp GCN cho tất cả các loại đất mà chủ yếu tập trung vào một số loại đất chính như đất sản xuất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đất ở đô thị. Một số tỉnh, thành phố còn tồn đọng nhiều GCN do người sử dụng đất chưa đến nhận hoặc do UBND cấp xã đã nhận được nhưng chưa trao cho người được cấp giấy, hiện tượng sai sót trong quá trình thực hiện và tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân khi làm các thủ tục cấp GCN vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời…

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN