Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách 2009

09/11/2008 - 10:52

Chiều 8/11, với đa số đại biểu tán thành (88,44%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.

Theo Nghị quyết, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2009 sẽ là 389.900 tỷ đồng, (chiếm 21,5% GDP), giảm 28.100 tỷ đồng so với tờ trình của Chính phủ. Tổng chi ngân sách Nhà nước năm 2009 được xác định là 491.300 tỷ đồng. Như vậy, bội chi được Quốc hội cho phép là 87.300 tỷ đồng, bằng 4,82% GDP.

Quốc hội cũng tán thành các giải pháp được Chính phủ và các Ủy ban của Quốc hội đề xuất về việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2009; trong đó có các giải pháp tiếp tục thực hiện chính sách tài chính thắt chặt, tiết kiệm chi, giảm bội chi trong năm 2009. Quốc hội yêu cầu Chính phủ có giải pháp chủ động ngăn ngừa khả năng suy giảm kinh tế xảy ra, tháo gỡ khó khăn để đạt chỉ tiêu thu, chi ngân sách.

Nghị quyết của Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ chủ động nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các luật thuế hiện hành để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế khác khả thi và linh hoạt phù hợp với tình hình nền kinh tế hiện nay.

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ và các cơ quan chức năng có giải pháp giảm tối đa thuế nợ đọng, chống thất thu thuế và hạn chế tiêu cực có thể xảy ra trong lĩnh vực này. Đồng thời, nghiên cứu loại bỏ những khoản phí, lệ phí không còn phù hợp tránh đặt ra những khoản thu không phù hợp, trái pháp luật.

Trong nhiệm vụ chi, Quốc hội xác định ưu tiên chi cho lĩnh vực an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt đầu tư cho 61 huyện nghèo nhất nước; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công.

Quốc hội cũng đồng ý năm 2009 sẽ phát hành 36.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và số vốn thu từ nguồn này sẽ dành phục vụ cho các công trình, dự án về giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi ở các vùng khó khăn. Riêng đối vớ các dự án, công trình kéo dài, không hiệu quả phải được loại bỏ để ưu tiên cho các dự án trọng điểm khác./.

Nguồn TTXVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN