Củng cố tổ chức đảng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Củng cố tổ chức đảng vững mạnh, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ