Bàn giao chức danh Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre

Bàn giao chức danh Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre