Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Bến Tre

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” Bến Tre