Bến Tre tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm trên biển

Bến Tre tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống IUU và tội phạm, vi phạm trên biển