Chính quyền nhiều bang của Mỹ quyết định cấm ứng dụng TikTok

Chính quyền nhiều bang của Mỹ quyết định cấm ứng dụng TikTok