Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng thống Mỹ kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng COVID-19