Bom thư phát nổ ngay ở Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha

Bom thư phát nổ ngay ở Đại sứ quán Ukraine tại Tây Ban Nha