Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, ít nhất 5 người đã tử vong

Rơi trực thăng ở Hàn Quốc, ít nhất 5 người đã tử vong