Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế tội ác nhằm vào người gốc Á

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế tội ác nhằm vào người gốc Á