Mỹ chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây khu định cư của Israel

Mỹ chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch xây khu định cư của Israel