Israir thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Maroc

Israir thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên giữa Israel và Maroc