Mỹ - Nga thảo luận khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương

Mỹ - Nga thảo luận khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương