Venezuela và Colombia nối lại quan hệ ngoại giao sau 3 năm căng thẳng

Venezuela và Colombia nối lại quan hệ ngoại giao sau 3 năm căng thẳng