Quới Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới

22/09/2023 - 07:04

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành, huyện Châu Thành Phan Tấn Đức cho biết: Nếu tính từ năm 2007, khi xã xây dựng đạt chuẩn xã văn hóa đến nay thì địa phương đã mất 16 năm để xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM). Đây là kết quả từ sự nỗ lực, phấn đấu, sự chung sức, chung lòng của toàn Đảng bộ và nhân dân xã nhà, bởi Quới Thành là một xã thuần nông với sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, xuất phát điểm xây dựng NTM rất thấp, mãi tới năm 2015, qua rà soát, tự đánh giá địa phương mới chỉ đạt 6/19 tiêu chí (TC).

Đường vào xã nông thôn mới Quới Thành.

Đường vào xã nông thôn mới Quới Thành.

Tập trung phát triển kinh tế

Xã Quới Thành có diện tích đất tự nhiên hơn 668ha, cách thị trấn Châu Thành khoảng 18km. Địa bàn xã nằm cặp sông Ba Lai, có tuyến quốc lộ 57C và huyện lộ 01 đi qua. Đây là 2 tuyến đường huyết mạch, có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối giao thương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Xã có 4 ấp, 1.677 hộ dân với 5.345 nhân khẩu, sinh hoạt tại 51 tổ nhân dân tự quản. Kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp với 2 lĩnh vực chính là trồng trọt và chăn nuôi.

Trên cơ sở quy hoạch nông nghiệp, quy hoạch NTM, địa phương từng bước thực hiện các giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn với việc tổ chức lại sản xuất, áp dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm gia tăng giá trị để mang tính ổn định, bền vững. Nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả được nhân rộng như: Mô hình trồng bưởi da xanh, sầu riêng sản xuất theo hướng VietGAP, sản xuất sạch được người dân đồng tình hưởng ứng.

Toàn xã có hơn 437ha diện tích cây ăn trái với các loại chính như: sầu riêng, bưởi da xanh, chôm chôm… đều được triển khai thực hiện sản xuất có sự liên kết 4 nhà. Xã đã thành lập được 2 tổ hợp tác bưởi da xanh và kiểng bonsai hoạt động khá tốt đã góp phần hỗ trợ cho người dân trồng bưởi về kỹ thuật chăm sóc, lựa chọn phân bón nên diện tích trồng bưởi có chiều hướng tăng. Vườn xanh - sạch - đẹp đạt TC 70 triệu đồng/ha/năm, đến nay có 315ha, đạt 85% nghị quyết.

Trong những năm gần đây, với việc ngày càng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển mạnh. Hiện nay, xã Quới Thành có 11 công ty và 255 cơ sở kinh doanh, dịch vụ nhỏ lẻ đang hoạt động. Các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất, tạo ra ngày càng nhiều sản phẩm phục vụ tiêu dùng, xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm tại địa phương. Các loại hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã được mở rộng, nhiều cơ sở phát triển với quy mô lớn và hoạt động có hiệu quả. So với năm 2015, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 29 triệu đồng/năm thì đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, đạt 53 triệu đồng/năm. Hộ nghèo từ 9% (năm 2015) đến cuối năm 2022 được kéo giảm xuống còn 2,86%.

Đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025, đến năm 2015, xã tự đánh giá thực hiện đạt 6/19 TC; năm 2020, xã thực hiện đạt 12/19 TC. Đến cuối năm 2022, xã thực hiện đạt 18/19 TC (tăng 6 TC) và 6 tháng đầu năm 2023, hoàn thành 19/19 TC được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM.

Bí thư Đảng ủy xã Quới Thành Phan Tấn Đức cho biết: Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “dễ trước, khó sau”, “trong trước, ngoài sau”, cấp ủy đảng và chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân đánh giá đúng thực trạng, nhận định đầy đủ những khó khăn, vướng mắc cũng như phát huy những lợi thế sẵn có của địa phương, nỗ lực, phấn đấu từng bước hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng giao thông làm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đến nay, địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng, bộ mặt NTM của xã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp đồng bộ các hệ thống trục đường liên xã, liên ấp, liên xóm với tổng nguồn vốn trên 90 tỷ đồng. Với sự mở rộng và bê-tông hóa tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa cũng như đi lại của người dân. Cơ sở vật chất văn hóa cơ bản phục vụ được các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và sinh hoạt cộng đồng của người dân. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực, thường xuyên củng cố, nâng chất các TC trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Hoạt động thông tin tuyên truyền được quan tâm với nhiều hình thức phong phú, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Công tác giáo dục và đào tạo được triển khai đồng bộ, chất lượng hàng năm được nâng lên. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được cấp ủy, chính quyền quan tâm sâu sắc, các chương trình y tế quốc gia được thực hiện đầy đủ. Hàng năm, đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đều được cơ quan có thẩm quyền cấp trên công nhận đạt vững mạnh trở lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, địa bàn không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không có các vụ, việc nghiêm trọng xảy ra.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN