Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cua biển Bến Tre”

07/01/2021 - 19:25

BDK - Sở Khoa học và Công nghệ vừa ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cua biển Bến Tre - Ben Tre Sea Crab, hình” dùng cho sản phẩm cua biển của tỉnh.

Quy chế này quy định các nội dung: Quyền hạn, trách nhiệm của các bên có liên quan trong quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cua biển Bến Tre - Ben Tre Sea Crab, hình” đã được Nhà nước bảo hộ; yêu cầu cơ bản về kỹ thuật nuôi; điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Cua biển Bến Tre - Ben Tre Sea Crab, hình”; cấp, sửa đổi, gia hạn và thu hồi quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Theo đó, chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận “Cua biển Bến Tre - Ben Tre Sea Crab, hình”, là Sở Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức, cá nhân được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận để gắn (in, dán, đính hoặc các hình thức khác) trên sản phẩm, bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; giới thiệu, quảng cáo sản phẩm nhằm để bán, lưu thông sản phẩm sau khi được chủ sở hữu trao quyền sử dụng.

Sản phẩm được mang nhãn hiệu là cua tươi sống được khai thác, nuôi trên địa bàn tỉnh trong khu vực địa lý theo bản đồ khu vực địa lý tương ứng với sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận đã được UBND tỉnh phê duyệt nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ; đảm bảo các đặc tính theo Bộ tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Đồng thời, tuân thủ quy định kỹ thuật nuôi theo quy chế này và các quy định đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm hiện hành.

Giấy chứng nhận được cấp cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện và có hồ sơ đề nghị được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận; có giá trị sử dụng trong 5 năm tính từ ngày cấp. Được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm. 

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN