Quy định chứng nhận đối với thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ công nghệ mới

04/11/2022 - 06:09

BDK - Theo Điều 26 Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ: Công bố công nghệ mới, sản phẩm mới (CNM, SPM) tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như sau:

Sản phẩm nước dừa hữu cơ từ giải pháp kỹ thuật tách các hợp chất gây mùi, vị không mong muốn trong nước dừa.

Sản phẩm nước dừa hữu cơ từ giải pháp kỹ thuật tách các hợp chất gây mùi, vị không mong muốn trong nước dừa.

Tổ chức, cá nhân đề nghị đánh giá, thẩm định CNM, SPM nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền (1 bản giấy và 1 bản điện tử). Hồ sơ gồm: văn bản đề nghị đánh giá, thẩm định CNM, SPM; tài liệu chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với CNM, SPM hoặc văn bản cam kết trong trường hợp không có tài liệu chứng minh; tài liệu mô tả đặc tính, hiệu quả về kỹ thuật, chất lượng, so sánh với tính năng tương ứng của công nghệ, sản phẩm nhập khẩu tương đương hoặc đang được sử dụng tại nước khác; báo cáo kết quả ứng dụng CNM, SPM; các tài liệu sau (nếu có): văn bản nhận xét của tổ chức, cá nhân về hiệu quả ứng dụng CNM, SPM; giải thưởng; tài liệu về sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và tài liệu liên quan khác.

Nội dung đánh giá, thẩm định: việc tuân thủ các quy định pháp luật về quyền sở hữu; quyền sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; kết quả kiểm nghiệm, điều kiện lưu hành; so sánh về giá của CNM, SPM so với công nghệ, sản phẩm nhập khẩu; đặc tính, hiệu quả về kỹ thuật, chất lượng, so sánh với tính năng tương ứng của công nghệ, sản phẩm nhập khẩu tương đương hoặc đang được sử dụng tại nước khác; phạm vi, quy mô ứng dụng, chuyển giao; giá trị kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh trong điều kiện cụ thể của đất nước, địa phương.

Trình tự, thủ tục xem xét, đánh giá hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 6 Điều 20 Nghị định này. Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định công bố CNM, SPM được tạo ra tại Việt Nam có giá, chất lượng tương đương với công nghệ, sản phẩm nhập khẩu và đăng trên Cổng thông tin điện tử.

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức sử dụng CNM, SPM tạo ra tại Việt Nam đã được công bố theo quy định tại khoản 4 điều này trong dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước, ưu tiên trong đấu thầu mua sắm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành biểu mẫu để thực hiện thủ tục quy định tại điều này.

Thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ CNM lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam  theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP: sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau.

“… thu nhập từ bán sản phẩm làm ra từ CNM lần đầu tiên áp dụng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ được miễn thuế tối đa không quá 5 năm kể từ ngày có doanh thu từ bán sản phẩm; thu nhập từ bán sản phẩm sản xuất thử nghiệm trong thời gian sản xuất thử nghiệm theo quy định của pháp luật”.

Tin, ảnh: Đặng Cử

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích