Quý I-2021, kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định

07/04/2021 - 06:57

BDK - Trong quý I-2021, do tác động của dịch Covid-19 và xâm nhập mặn đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Nhưng với sự chủ động, quyết tâm, đồng thuận, đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tập trung, nỗ lực từng bước vượt qua khó khăn và triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Tỉnh ủy năm 2021 đạt một số kết quả nhất định.

Chế biến cá da trơn xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương, Khu công nghiệp Giao Long, Châu Thành. Ảnh: C.Trúc

Chế biến cá da trơn xuất khẩu tại Công ty cổ phần Thủy sản Hải Hương, Khu công nghiệp Giao Long, Châu Thành. Ảnh: C.Trúc

Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị

Sau Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Tỉnh ủy đã khẩn trương nghiên cứu, kết hợp tham vấn các bộ, ngành Trung ương và nhiều chuyên gia, nhà khoa học để xây dựng, hoàn thiện và ban hành 18 văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội (ĐH) XI, trong đó có 6 NQ, 2 chỉ thị, 4 chương trình và 6 đề án. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai NQ đến các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện và xã. Qua nghiên cứu, học tập, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình cao với chủ đề, phương châm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 11 công trình, dự án trọng điểm ĐH XI của tỉnh đã đề ra; phấn khởi, tâm đắc trước quyết tâm rất cao của đảng bộ tỉnh với mục tiêu đưa Bến Tre phát triển thành tỉnh khá trong khu vực vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030.

Tiếp thu NQ ĐH XI Đảng bộ tỉnh và các văn bản cụ thể hóa thực hiện NQ, các cấp ủy đảng đã chủ động rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản cụ thể hóa các NQ, chỉ thị... của đơn vị, địa phương; đề ra chỉ tiêu chủ yếu và xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung triển khai, thực hiện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung triển khai, quán triệt các nội dung cốt lõi, trọng tâm của NQ đến cơ sở, nhiều cấp ủy có cách làm hay, sát với thực tế của địa phương, đơn vị.

Với tinh thần quyết liệt và tiến công đồng bộ, NQ Tỉnh ủy năm 2021 với chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo” được Tỉnh ủy và người đứng đầu các cấp ủy quán triệt đã lan tỏa mạnh trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động; đại bộ phận cán bộ, đảng viên có tâm thế sẵn sàng tiếp nhận và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; ý chí tiến công, sáng tạo, vượt khó của hệ thống chính trị và niềm tin, sự đồng thuận của người dân được nâng lên. Các cấp ủy đã cụ thể hóa mục tiêu, 24 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp thành những công việc sát hợp với tình hình và nhiệm vụ đơn vị, địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và các đồng chí trong cấp ủy phụ trách tham mưu, theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Các cấp ủy tiếp tục quan tâm củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phân công nhiệm vụ cấp ủy viên và điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức danh lãnh đạo, quản lý theo dự kiến của cấp ủy khóa trước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương; quan tâm giải quyết chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử tham gia cấp ủy đúng quy định; tổng kết hoạt động Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các mô hình kiêm nhiệm theo NQ số 18, 19, 26-NQ/TW; triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định số 107, 108 và 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quản lý đảng viên tại chi bộ. Tập trung lãnh đạo hoàn thành việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”.

Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tiến hành hiệp thương lần thứ hai để xác định cơ cấu, số lượng, thành phần người của cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hiện nay, MTTQ Việt Nam các cấp đang triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý của cử tri nơi cư trú và chuẩn bị tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Về việc triển khai các bước theo quy trình xây dựng quy hoạch tỉnh, đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh; đã tổ chức hội nghị triển khai lập quy hoạch tỉnh. Đơn vị tư vấn đang tiến hành phối hợp với các sở, ngành, địa phương để khảo sát, thu thập số liệu.

Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh Bến Tre đến năm 2030 và năm 2045 (gọi tắt là Tầm nhìn chiến lược) do đơn vị tư vấn (Công ty Roland Berger) thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn tất. UBND tỉnh ký biên bản nghiệm thu các sản phẩm báo cáo từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 5. Riêng đối với báo cáo giai đoạn 6 đang hoàn chỉnh.

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhìn chung khả quan hơn năm trước. Trong đó, hiện cây lúa đã thu hoạch xong. Cây dừa từng bước được phục hồi sau xâm nhập mặn, các giải pháp khôi phục vườn dừa được người dân quan tâm thực hiện nên chất lượng dừa trái được cải thiện hơn. Tổng diện tích dừa ước đạt 73.990ha. Diện tích cây ăn trái toàn tỉnh ước đạt 26.610ha. Sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ đang được người sản xuất, người tiêu dùng quan tâm. Chăn nuôi bò, gia cầm phát triển ổn định. Tổng đàn bò hiện có 226.630 con, tổng đàn gia cầm hiện có 8.700 ngàn con, chăn nuôi heo có nhiều chuyển biến, tổng đàn heo toàn tỉnh hiện có 402.914 con, tăng 43,7% so với cùng kỳ; giá heo hơi bình quân dao động từ 75 - 85 ngàn đồng/kg, người chăn nuôi đạt lợi nhuận khá.

Sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Cẩm Trúc

Sản xuất cây giống tại huyện Chợ Lách. Ảnh: Cẩm Trúc

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 8,2 ngàn tỷ đồng, đạt 21,6% kế hoạch, tăng 10,8% so với cùng kỳ; trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 15,7%, khu vực FDI tăng 5,4%. Hoạt động sản xuất trong các khu, cụm công nghiệp được duy trì. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản phát triển ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là thời điểm sau Tết. Dự án đầu tư Khu công nghiệp Phú Thuận, dự án Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận đang được đẩy nhanh tiến độ. Việc triển khai kế hoạch phát triển cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố được tập trung thực hiện.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 14,3 ngàn tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch, tăng 12,7% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất khẩu trên địa bàn tỉnh được duy trì, thị trường xuất khẩu tương đối ổn định. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 300 triệu USD.

Tỉnh đã tổ chức thành công lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Công dân Đồng Khởi” cho 3 cá nhân, “Công dân Đồng Khởi danh dự” cho 5 cá nhân (trong đó có 3 người nước ngoài). Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục duy trì và nâng chất, gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới. Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì.

Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ với nhiều hoạt động thiết thực. Tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 14.218 hộ nghèo, tỷ lệ 3,58% và 15.371 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,71%.

Một số nhiệm vụ̣, giải phá́p trọng tâm quý II-2021

Trong quý II-2021, các ngành, các cấp cần tập trung một số công việc cụ thể sau: Tổ chức triển khai, học tập quán triệt NQ và chương trình hành động thực hiện NQ ĐH XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện các NQ, chỉ thị, chương trình, đề án thực hiện NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đúng kế hoạch đề ra; đổi mới nội dung, phương pháp quán triệt theo hướng ngắn gọn để từng cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng, hiểu sâu những nội dung trọng tâm NQ, nhằm tạo đồng thuận cao và tích cực hành động thực hiện; đồng thời chọn nội dung trọng tâm, cốt lõi để triển khai, quán triệt sâu đối với đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực trực tiếp thực hiện.

 Tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - Sáng tạo”, nhất là phải tạo được môi trường “sáng tạo” để cán bộ, đảng viên và nhân dân sáng tạo, tích cực tham gia đóng góp trí tuệ, sức lực, quyết liệt trong tổ chức thực hiện NQ. Tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, NQ của Tỉnh ủy theo chương trình làm việc bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Tổ chức tuyên truyền có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng. Tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Lãnh đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị và quy định của pháp luật. Triển khai tốt công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các NQ, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, nhất là nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận năm 2021 “Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và công tác giải ngân vốn đầu tư công theo quy định. Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện các thủ tục để khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2 trong quý IV-2021.

Tổ chức tổng kết giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là những doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19, hạn mặn và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

Ngày 8 và 9-4-2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI sẽ tổ chức hội nghị lần thứ 4, chương trình dự kiến gồm các nội dung: Báo cáo chuyên đề “Định hướng xây dựng quy hoạch tỉnh gắn với quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long”; thảo luận các dự thảo: Kế hoạch xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy quý I-2021, Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo việc nghiên cứu lập Đề án quy hoạch phát triển kinh tế ven biển tỉnh.

H. Hiệp - C. Trúc (lược ghi)

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN