Quỹ Tín dụng nhân dân Định Thủy trợ vốn tốt cho người nghèo

07/04/2010 - 08:54

Ngày 30-3-2010 Quỹ Tín dụng nhân dân xã Định Thủy (Mỏ Cày Nam) tổ chức Đại hội thành viên thường niên năm 2009 và đề ra các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2010.

Tính đến cuối năm 2009, Quỹ tín dụng (QTD) xã Định Thủy có 1.343 thành viên, so với cùng kỳ tăng 58 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động trong năm tiếp tục tăng, đến nay trên 10 tỷ đồng đạt 101% so với kế hoạch. Trong đó, các thành viên tham gia góp vốn điều lệ với tổng số tiền gần 500 triệu đồng, đạt 100% mức kế hoạch năm. Cũng trong năm qua, QTD Định Thủy còn huy động tiền nhàn rỗi của khách hàng trên 6,5 tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng nguồn vốn, vay vốn QTD trung ương 2,5 tỷ đồng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đầu tư và chi trả cho thành viên tham gia vay vốn.
Với nguồn vốn trên, QTD xã Định Thủy đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh và dịch vụ. Năm 2009, QTD Định Thủy đã giải quyết cho 1.485 lượt thành viên vay vốn, với tổng dư nợ 9,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Các thành viên vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích làm ăn có hiệu quả, hoàn trả nợ, trả lãi đúng thời hạn…
Theo kế hoạch, năm 2010, QTD Định Thủy sẽ vận động thành viên góp vốn, phấn đấu huy động gần 11 tỷ đồng, dư nợ cho vay đến cuối năm 2010 là 10,2 tỷ đồng, góp phần phục vụ tốt nhu cầu vốn vay sản xuất, kinh doanh; xóa đói giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế ở địa phương.
Với những thành tích trên, Định Thủy được UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị đoạt giải 3 khối thi đua và danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; Ngân hàng Nhà nước tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 7 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoa Phượng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN