Quỹ tín dụng nhân dân xã Định Thủy - một hình mẫu kinh doanh tiền tệ

16/04/2010 - 09:23
Khách hàng đến giao dịch tại Quỹ tín dụng nhân dân Định Thủy.

Hơn 10 năm qua, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) Định Thủy, tại xã Định Thủy - Mỏ Cày Nam luôn nghiêm túc, tích cực thực hiện nhiệm vụ, nhất là những công việc: Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo về chính sách lãi suất, ổn định trong hoạt động, đảm bảo không có hiện tượng nâng cao lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay không vượt quá giới hạn cho phép. Đồng thời QTDND Định Thủy tăng cường huy động vốn để có phần chủ động hơn trong việc cho vay, vốn tín dụng cho vay tăng trưởng hàng năm, chất lượng hoạt động tín dụng ngày càng được nâng lên, giữ vững uy tín với khách hàng.

Trong những năm gần đây và hiện nay, để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động tín dụng, QTDND Định Thủy luôn đẩy mạnh công tác huy động vốn, ấn định lãi suất huy động và cho vay hợp lý, phù hợp với mặt bằng lãi suất của các ngân hàng và theo đúng quy định khung lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chỉ tính trong năm 2009, QTDND Định Thủy đã giải quyết cho 1.485 lượt khách hàng vay vốn để phục vụ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ… tổng dư nợ lên 9,2 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm. Để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng và đảm bảo cho vay có hiệu quả, Giám đốc QTDND Định Thủy Phan Thị Khoắn, cho biết: “Đơn vị chúng tôi luôn tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, như rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho vay, mở rộng nhiều đối tượng cho vay; chú trọng việc thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn, vì vậy đến cuối năm, tỷ lệ nợ khó đòi chỉ còn 0,06%/ tổng dư nợ cho vay”.
Công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng được thực hiện đúng theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22-4-2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quỹ TDND Định Thủy luôn chấp hành quy định về các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng; chú trọng đến công tác tự kiểm tra và nâng chất lượng hoạt động tín dụng. Cuối ngày làm việc đều có kiểm quỹ, dưới sự chứng kiến của giám đốc, kế toán trưởng và thủ quỹ. Hằng năm, Quỹ TDND Định Thủy đều được Thanh tra Ngân hàng Nhà nước tỉnh đến thanh tra về các mặt hoạt động.
Theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngô Tấn Thới, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ, từ năm 2006 đến nay, QTDND Định Thủy tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng; lấy công tác phòng, chống tham nhũng làm nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị, nhằm mục đích ngăn chặn, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong đơn vị. Người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm cá nhân, gương mẫu trong đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; qua đó tạo chuyển biến tích cực, thống nhất trong nhận thức và hành động của đơn vị đối với công tác phòng, chống tham nhũng.
Để công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng phát huy hiệu quả tại QTDND Định Thủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngô Tấn Thới nhấn mạnh: Song song với kinh doanh tiền tệ, QTDND Định Thủy luôn tập trung thực hiện quy chế dân chủ, xem xét các đơn thư, đề nghị có liên quan đến giải quyết công việc của người dân và đơn vị; làm rõ, trả lời cơ quan báo chí khi đăng tải thông tin về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị mình quản lý (nếu có), phải xử lý nghiêm không đổ trách nhiệm cho người khác. Các cá nhân trong đơn vị tham gia tích cực công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được bảo vệ, khen thưởng kịp thời.
Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam Lê Văn Tấn, cho biết: “Dù chỉ là quỹ tín dụng có quy mô hoạt động khiêm tốn, nhưng hơn 10 năm qua, QTDND Định Thủy hoạt động rất có hiệu quả; đặc biệt là không để xảy ra tiêu cực hoặc tham nhũng. Từ năm 2006 đến nay, QTDND Định Thủy thực hiện rất tốt công tác phòng, chống tham nhũng, rất minh bạch trong hoạt động kinh doanh tiền tệ. Đây là đơn vị rất đáng được biểu dương, khen thưởng”.

 - Quỹ tín dụng nhân dân Định Thủy được thành lập vào ngày 7-1-1997, do Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện vận động hội viên góp vốn điều lệ.
- Trong những ngày đầu mới thành lập, QTDND Định Thủy có 432 thành viên, vốn điều lệ được 62 triệu đồng, vốn hoạt động khoảng 400 triệu đồng.
- Hiện nay, QTDND Định Thủy có 1.343 thành viên, vốn điều lệ tăng lên 500 triệu đồng, tổng nguồn vốn hoạt động hơn 10 tỷ đồng.
- Năm qua, đã xây tặng 2 nhà tình thương cho hộ nghèo.
- Từ năm 1997 đến nay, QTDND Định Thủy vinh dự được Trung ương, tỉnh tặng hơn 20 Bằng khen, UBND huyện tặng nhiều Giấy khen.
- Năm 2009, QTDND Định Thủy vinh dự nhận Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trao tặng.

Bài, ảnh: HOÀNG VŨ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN