Quy trình cho vay nhà ở xã hội

08/07/2018 - 20:07

Quy trình cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh như sau:

Bước 1: Khi người vay được UBND cấp xã bình xét cho vay, liên hệ Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cư trú để được hướng dẫn lập bộ hồ sơ vay vốn bao gồm: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh về đối tượng và thực trạng nhà ở; Giấy chứng minh về điều kiện thu nhập; Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú. Các giấy tờ được ngân hàng hướng dẫn thực hiện.

Bước 2: Nộp hồ sơ vay vốn tại Tổ tiết kiệm và vay vốn nơi cư trú để tổ và Ban giảm nghèo cấp xã tham mưu cho UBND cấp xã phê duyệt đề nghị cho vay, gửi hồ sơ vay vốn cho ngân hàng.

Bước 3: Khi nhận được hồ sơ vay vốn, ngân hàng thẩm định và thông báo kết quả phê duyệt cho vay đến người vay.

Bước 4: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay và người vay ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản.

Bước 5: Người vay vốn mở tài khoản tiền gửi để gửi tiết kiệm hàng tháng theo quy định.

Bước 6: Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay phát tiền vay theo tiến độ thực hiện công trình.

Chi tiết liên hệ: Trần Văn Thành - Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Bến Tre, ĐT: 0918198494; email: tvtnhcsxh@yahoo.com.vn

NHCSXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN