Quy trình thủ tục cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội

12/07/2017 - 07:05

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bến Tre đang thực hiện 11 chương trình tín dụng chính sách xã hội. Khách hàng vay vốn là người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quyết định của Chính phủ ở từng thời kỳ. Quy trình thủ tục cho vay theo 3 bước:

Bước 1: Người vay tự nguyện gia nhập tổ tiết kiệm và vay vốn được thành lập tại ấp, khu phố nơi người vay cư trú hợp pháp. Viết giấy đề nghị vay kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu 01/TD) và kê khai các thông tin vào sổ vay vốn theo mẫu in sẵn của NHCSXH.

Bước 2: Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã và trưởng ấp, khu phố tổ chức họp để bổ sung tổ viên (mẫu 10C/TD) và bình xét cho vay công khai. Lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu 03/TD) kèm giấy đề nghị vay kiêm phương án sử dụng vốn vay trình UBND cấp xã xác nhận. Gửi bộ hồ sơ vay vốn đến trụ sở NHCSXH hoặc tại điểm giao dịch xã nơi người vay cư trú sau khi có xác nhận của UBND cấp xã.

Bước 3: NHCSXH nơi cho vay xem xét, phê duyệt cho vay sau khi nhận đủ bộ hồ sơ từ ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn. Gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu 04/TD) tới UBND cấp xã để thông báo đến người vay. Thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc, kể từ ngày NHCSXH nơi cho vay nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ từ ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

NHCSXH Chi nhánh tỉnh Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích