Quyết định một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu

14/02/2008 - 21:28

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ông Nguyễn Đình Bin và ông Nguyễn Tâm Chiến, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 15/2/2008.

Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định ông Trần Đức Cường thôi giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam từ ngày 1/2/2008, để làm công tác chuyên môn. Thời gian nghỉ hưu của ông Trần Đức Cường do Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam quyết định.

Theo ĐCSVN

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN