Quyết liệt trong thực hiện năm hành động 2017

11/06/2017 - 18:14

Làm giao thông nông thôn ở xã Long Thới.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách đã tập trung quán triệt tinh thần “Năm hành động” của Tỉnh ủy trong toàn hệ thống chính trị, từ  các ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đến các ấp, tổ nhân dân tự quản, bước đầu tạo khí thế thi đua sôi nổi và đạt nhiều kết quả khả quan trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể hóa từng đầu việc

Triển khai thực hiện chủ đề năm hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết của Huyện ủy năm 2017. Trong đó, xác định nội dung trọng tâm cần đột phá trong năm 2017 là tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 09 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về tăng cường xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đó là thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Kết quả bước đầu, chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có bước chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp cho biết, trên cơ sở 113 đầu việc của Tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Huyện ủy đã xác định 94 đầu việc để triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các ngành huyện, xã, thị trấn rà soát, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đã ban hành trước đó. Chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn xác định số đầu việc sao cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, có trọng tâm, chọn khâu đột phá; quy định thời gian bắt đầu, kết thúc, phân công trách nhiệm và tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm. Nhờ vậy, các đảng bộ, chi bộ, các cấp ngành, địa phương tích cực, chủ động đề ra giải pháp cụ thể sát với các đầu việc để triển khai thực hiện đạt kết quả. Cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động và quyết tâm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới

6 tháng qua, Huyện ủy tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế mang lại kết quả khả quan. Hiện tổng diện tích vườn cây ăn trái toàn huyện là 9.188ha. Tổng sản lượng cây trái các loại đạt 41 ngàn tấn. Sản xuất cây giống 8 triệu sản phẩm, hoa kiểng 7 triệu sản phẩm. Tình hình tiêu thụ hoa kiểng, cây giống, trái cây khá tốt, đặc biệt là cây giống tiêu thụ mạnh nhờ những hợp đồng lớn ngoài tỉnh. Huyện cũng đã chuyển đổi được 580ha vườn cây ăn trái, vườn tạp giá trị thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao, tập trung nhiều ở Sơn Định, Vĩnh Thành, Hưng khánh Trung B, Long Thới, Phú Sơn. Thương mại, dịch vụ phát triển mạnh, toàn huyện có 6.883 cơ sở hộ kinh doanh cá thể, thu hút 10.930 lao động.

Thực hiện Chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp huyện đã triển khai quán triệt trong toàn hệ thống chính trị và người dân về chủ trương, cơ chế chính sách, hoạt động khởi nghiệp; giới thiệu các mô hình, cách làm khởi nghiệp có hiệu quả để truyền cảm hứng khởi nghiệp. Trong 6 tháng qua, toàn huyện thành lập mới 10 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 145 doanh nghiệp, trong đó có 120 doanh nghiệp đang hoạt động, 25 doanh nghiệp trong quá trình đầu tư xây dựng với 1.150 lao động.

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực, gắn với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả bước đầu. Đã thành lập 4 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn huyện lên 100 tổ hợp tác. Xây dựng 2 mô hình sản xuất hoa giấy Phú Sơn gắn với du lịch sinh thái và sản xuất chôm chôm theo hướng hữu cơ gắn liên kết tiêu thụ sản phẩm. Nâng chất các tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả, duy trì hoạt động có hiệu quả 3 hợp tác xã nông nghiệp. Các xã, thị trấn đang tiếp tục vận động nông dân liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện như chôm chôm, sầu riêng.

Huyện cũng tập trung triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung cho 2 xã điểm Tân Thiềng, Long Thới, các xã còn lại vận động thực hiện 4 tiêu chí theo chủ trương chung của tỉnh về thu nhập, môi trường, giao thông, an ninh trật tự, để tiến đến huyện nông thôn mới vào năm 2020.

“Sắp tới, Huyện ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới; 2 năm thực hiện các đầu việc và phương châm Đại hội X Đảng bộ tỉnh; 1 năm thực hiện Kế hoạch số 10 về năm hành động của Huyện ủy. Qua đó đánh giá những mặt làm được và chưa được cũng như đề ra các giải pháp cho thời gian tới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý nghĩa các ngày kỷ niệm, gắn với các nghị quyết, chỉ thị, đề án và các chủ trương lớn như phong trào thi đua Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chuỗi giá trị” - Bí thư Huyện ủy Phạm Hoàng Hiệp cho biết.

Bài, ảnh: Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN