Quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh, biên giới, biển đảo quốc gia

01/03/2013 - 08:01

Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, tổ tiên ta chẳng những đã để lại cho chúng ta một dải non sông tươi đẹp mà còn xác lập được một tuyến biên giới quốc gia tồn tại gắn liền với sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

Nắm vững quy luật khách quan, vận dụng kinh nghiệm của cha ông vào điều kiện lịch sử mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là yêu cầu tất yếu của cách mạng; là cuộc  đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, chống thù trong giặc ngoài để giữ vững chủ quyền độc lập dân tộc ở biên giới; giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nước ta với các nước láng giềng.

Những năm sau hòa bình (1954) được lập lại trên miền Bắc, Đảng và Nhà nước ta đã sớm thấy rõ công tác bảo vệ giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ miền Bắc có tầm quan trọng đặc biệt và đang đặt ra những vấn đề cấp thiết cần tập trung lãnh đạo.

Trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và nội địa, đòi hỏi phải có lực lượng vũ trang chuyên trách vững mạnh về chính trị, chặt chẽ về tổ chức; nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, hiểu biết sâu về pháp luật, có năng lực quản lý bảo vệ biên giới, nội địa bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên môn và khả năng chiến đấu vũ trang giỏi, ngày 19-11-1958, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (Khóa II) ra Nghị quyết số 58/NQ-TW và ngày 3-3-1959, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 100/TTg “Về việc thống nhất các đơn vị bộ đội đang làm công tác bảo vệ nội địa, bảo vệ biên giới, giới tuyến và các đơn vị Công an Biên phòng, Cảnh sát vũ trang thành một lực lượng vũ trang chuyên trách công tác biên phòng và bảo vệ nội địa, lấy tên là Công an nhân dân vũ trang, do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo, quản lý”. Từ đó, ngày 3-3 trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Để phát huy sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và tăng cường thống nhất lãnh đạo các lực lượng vũ trang, ngày 10-10-1979, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết 22-NQ/TW chuyển Lực lượng Công an nhân dân vũ trang sang Bộ Quốc phòng thành BĐBP, tiếp tục làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình cách mạng càng phát triển thì nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia càng nặng nề, có ý nghĩa chiến lược giữ vững sự ổn định của đất nước. Nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh các tuyến biên giới, vùng biển càng được đẩy mạnh hơn. Ngày 30-11-1987, Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết 07-NQ/TW về “Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới”, trong đó quyết định “Chuyển giao BĐBP từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Nội vụ trực tiếp phụ trách”.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng đất nước ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức. Nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ biên giới và an ninh khu vực biên phòng đang đặt ra những vấn đề mới rất to lớn, nặng nề, toàn diện và phức tạp. Vì vậy, ngày 8-8-1995 Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra Nghị quyết 11- NQ/TW về “Xây dựng BĐBP trong tình hình mới”, trong đó đã quyết định chuyển Lực lượng BĐBP từ Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) sang Bộ Quốc phòng.

Trải qua 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mặc dù tổ chức nhiều lần thay đổi, nhưng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã không ngừng kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, vẫn luôn đoàn kết một lòng, yên tâm, phấn khởi chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xác định rõ nhiệm vụ chính trị của Lực lượng, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần to lớn cùng quân dân cả nước giữ vững chủ quyền an ninh, biên giới, biển đảo của Tổ quốc và ra sức xây dựng Lực lượng ngày càng vững mạnh, trưởng thành. Toàn Lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Quốc hội, Nhà nước 2 lần tuyên dương “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, được tặng thưởng 1 Huân chương Sao Vàng và 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Độc lập hạng nhất và hạng nhì, 2 Huân chương Quân công hạng nhất, hạng ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại tỉnh Bến Tre, ngày 17-1-1960, cuộc Đồng Khởi đã bùng lên tại 3 xã (Định Thủy, Phước Hiệp và Bình Khánh) thuộc huyện Mỏ Cày và phong trào ngày càng lan rộng khắp nơi. Vừa khởi nghĩa đấu tranh giành chính quyền, vừa tổ chức xây dựng và phát triển Lực lượng, Đảng  bộ và quân dân Bến Tre đã làm nên những trang lịch sử hào hùng. Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức Lực lượng vũ trang làm công tác bảo vệ phải chọn những người thật tin cậy về chính trị và thông thạo về quân sự, ngày 20-12-1960, tại căn cứ xã Châu Bình (Giồng Trôm) Phân đội An ninh vũ trang tỉnh (tiền thân của Bộ đội Biên phòng Bến Tre) được thành lập, làm nhiệm vụ cảnh vệ, cận vệ, bảo vệ cơ quan lãnh đạo tỉnh và các mục tiêu quan trọng trong tỉnh, chiến đấu giữ vững căn cứ, giữ vững đường hành lang liên tỉnh và từ tỉnh xuống huyện.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cách mạng Việt Nam chuyển sang thời kỳ mới. Lực lượng An ninh vũ trang tỉnh cùng với một Đại đội Công an nhân dân vũ trang được điều động từ một số tỉnh ở miền Bắc vào tổ chức thành đơn vị Công an nhân dân vũ trang tỉnh Bến Tre (nay là BĐBP tỉnh Bến Tre). Hệ thống đồn, trạm trên dọc tuyến biên phòng 3 huyện biển của tỉnh (Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú) được bố trí triển khai cùng với các đơn vị cơ động thủy, bộ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn mọi hoạt động vi phạm pháp luật từ trong nước đi ra và từ bên ngoài xâm nhập vào, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển Bến Tre.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu bảo vệ khu vực biên giới biển của tỉnh, Lực lượng BĐBP Bến Tre còn thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả đối với Campuchia. Với tấm lòng đoàn kết thủy chung, với tình hữu nghị vô tư trong sáng, Lực lượng BĐBP Bến Tre đã để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong lòng nhân dân Campuchia.

Chặng đường 54 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng An ninh vũ trang Bến Tre trước kia, Lực lượng BĐBP Bến Tre ngày nay đầy khó khăn thử thách nhưng rất vẻ vang. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Biên phòng tỉnh luôn nhận rõ trách nhiệm chính trị của mình trước Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”; nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, nhì, ba; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được Chính phủ, các bộ, ban ngành Trung ương và tỉnh, huyện tặng cờ, bằng khen, giấy khen.

Cùng với quá trình đổi mới toàn diện của đất nước, nhiệm vụ củng cố quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong bối cảnh mới, điều kiện mới đã và đang đặt ra những vấn đề hết sức mới mẻ. Ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 16/HĐBT về tổ chức Ngày Biên phòng trong cả nước, bắt đầu từ ngày 3-3-1989. Ngày 16-2-1990 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06/CT về tổ chức “Ngày Biên phòng toàn dân” ở tỉnh Bến Tre. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể đã xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức phong trào quần chúng thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”; đã huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong toàn tỉnh tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển Bến Tre.

Qua 24 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, đã có hàng trăm tập thể và cá nhân cán bộ chiến sĩ BĐBP và quần chúng nhân dân được Nhà nước, Chính phủ, Bộ quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng thưởng huân chương, bằng khen, kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” vì đã có công lao đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, tham gia xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện.

Đại tá Nguyễn Văn Tuân (Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Bến Tre)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN