Quyết tâm đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống

10/05/2021 - 06:37

BDK - Huyện ủy Giồng Trôm đã cụ thể hóa Nghị quyết (NQ) của Tỉnh ủy năm 2021 bằng NQ số 03 của Huyện ủy, ngày 18-12-2020, bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong NQ Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình của địa phương. Qua triển khai, quán triệt NQ của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2021, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thống nhất, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ảnh: Ánh Nguyệt

Các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Giồng Trôm đã giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Ảnh: Ánh Nguyệt

Cụ thể hóa nghị quyết

Hiện Huyện ủy đã xây dựng 6 chương trình và 1 kế hoạch cụ thể hóa thực hiện NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện gắn với 7 văn bản của Tỉnh ủy cụ thể hóa NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, gồm: NQ về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; NQ về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; NQ về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh giai đoạn 2020 - 2025; Đề án về xây dựng phát triển hạ tầng giao thông và dịch vụ logistics phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Đề án về phát triển du lịch tỉnh; Chương trình về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2020 - 2025.

NQ của Huyện ủy đề ra 25 chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để cụ thể hóa, xác định đầu việc thực hiện NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh ngay từ năm 2021, nhất là bảo đảm tính liên thông với NQ của cấp trên. Trên cơ sở NQ của Tỉnh ủy, Huyện ủy năm 2021, các cấp ủy cơ sở đã vận dụng cụ thể hóa, xây dựng NQ năm 2021 của cấp mình sát với tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là chú trọng tuyên truyền, quán triệt chủ đề năm 2021 “Đồng thuận - Sáng tạo”. Đối với UBND huyện đã đề ra 17 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và tổ chức hội nghị triển khai đến các ngành, cơ sở để tổ chức thực hiện. Đồng thời, huyện ban hành 12 kế hoạch chuyên đề năm 2021 để chỉ đạo thực hiện.

Trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ (đầu việc), Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện sát với NQ Đại hội XII Đảng bộ huyện và NQ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phân công nhiệm vụ các đồng chí huyện ủy viên phụ trách tham mưu, theo dõi việc triển khai, tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 271, ngày 8-1-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc đăng ký nội dung cụ thể hóa NQ Tỉnh ủy năm 2021”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mạnh dạn đăng ký 4 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, phấn đấu thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi NQ Tỉnh ủy năm 2021. Cụ thể: 1] Xây dựng 3 xã (Thạnh Phú Đông, Hưng Lễ, Sơn Phú) đạt chuẩn NTM; phấn đấu xây dựng 2 xã (Tân Hào, Mỹ Thạnh) cơ bản đạt chuẩn NTM; 2 xã (Châu Bình, Bình Thành) đạt chuẩn NTM nâng cao. 2] Nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ 53,5 - 56%. 3] Giữ vững an ninh chính trị; kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông từ 3 - 5%. 4] 10% chi bộ ấp, khu phố (14/137 ấp, khu phố) được công nhận chi bộ đạt “trong sạch, vững mạnh toàn diện” trong năm 2021 (NQ Huyện ủy năm 2021 là 5 chi bộ).

Theo nhận định của Huyện ủy, đây là 4 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với nội dung, khối lượng công việc lớn, cần nhiều nguồn lực, đòi hỏi sự tập trung, quyết tâm rất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thi đua “Đồng khởi mới”

Sau khi tiếp nhận Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 17-10-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 44, ngày 27-1-2021 và tổ chức hội nghị phát động thi đua đến cán bộ chủ chốt của huyện. Điểm mới tại hội nghị phát động là đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp phát động, lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phát biểu hưởng ứng của đại diện ngành huyện và các xã đăng ký thi đua; các ban đảng huyện gợi ý, định hướng nội dung thi đua.

Người dân xã Châu Hòa thu hoạch dừa. Ảnh: Kim Phụng

Người dân xã Châu Hòa thu hoạch dừa. Ảnh: Kim Phụng

Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ ngành huyện và đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức phát động đến cán bộ, đảng viên tại đơn vị, địa phương mình. Đến nay, có 17/21 xã, thị trấn đã phát động trong dịp họp mặt mừng Đảng - mừng Xuân 2021 hoặc tổ chức hội nghị để phát động. Các đơn vị còn lại phát động thông qua sinh hoạt chi bộ tháng 2-2021 trở đi - đối với nơi nào chưa tổ chức kịp. Sau phát động, từng đơn vị, từng cán bộ, đảng viên sẽ đăng ký nội dung thi đua cụ thể giữa các đơn vị và giữa cán bộ, đảng viên một cách thiết thực. Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với MTTQ, các đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch triển khai, tuyên truyền rộng rãi trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Qua phát động Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn thể và nhân dân đồng tình cao; nắm được những nội dung trọng tâm, xác định rõ phương châm “Hai chân - Ba mũi”; thống nhất cao với quan điểm, nhiệm vụ, thực hiện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Từ đó, giúp các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng đắn, tích cực tham gia thực hiện công trình, phần việc thi đua “Đồng khởi mới” mà đơn vị, địa phương đăng ký.

Nguyệt Ánh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN