Quyết tâm giữ vững Đảng bộ trong sạch vững mạnh

07/10/2016 - 07:00

Giáo viên Trường quân sự hướng dẫn học viên sử dụng súng máy phòng không 12 ly 7. Ảnh: Đặng Thạch

Trong 9 tháng qua, Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 100% cán bộ, đảng viên, học viên thông suốt nhiệm vụ, an tâm công tác, học tập và rèn luyện. 

Tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các cấp. Hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, ban hành đầy đủ các quy chế, nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Lãnh đạo thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong Đảng bộ. Tổ chức ký kết giao ước thi đua với các thành viên trọng cụm và duy trì thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng sôi nổi, tích cực với mô hình thi đua “Nâng cao chất lượng xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực” và tổ chức nhiều đợt thi đua đột kích nhân các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Quân đội và địa phương.

Công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật thời gian qua được Đảng ủy lãnh đạo thực hiện nghiêm túc. 100% cán bộ, đảng viên được học tập đầy đủ các chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật và dự nghe thông tin thời sự theo quy định. Tổ chức đợt hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng; duy trì lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp quân sự cơ sở tiếp tục học tập theo đúng chương trình.

Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo chặt chẽ. Từ đó thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng bộ đội, học viên; vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 99%. Bảo đảm kịp thời, đầy đủ các nguồn kinh phí, chi tiêu, sử dụng tài chính đúng nguyên tắc, chế độ quy định. Duy trì được hệ số kỹ thuật và bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho các hoạt động của nhà trường. Toàn đơn vị đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Tổ chức tăng gia sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả. Khen thưởng thi đua đột kích, đột xuất với tổng chi hơn 200 triệu đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy chế, chú trọng tự phê bình và phê bình. Duy trì thường xuyên việc đối thoại dân chủ trong Đảng bộ; cán bộ, đảng viên, học viên đều được thông tin kịp thời, đầy đủ và tham gia bàn bạc, đóng góp vào các chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong nhà trường. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, kết hợp vừa kiểm tra, vừa giám sát đối với tập thể và cá nhân, kể cả các đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp. Kịp thời xác minh các trường hợp có dư luận liên quan đến đảng viên trong Đảng bộ, qua đó ngăn ngừa không để xảy ra vi phạm kỷ luật. Đến nay, Đảng bộ cơ bản hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát năm 2016.

Ngoài ra, Đảng ủy nhà trường cũng quan tâm lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong đơn vị, thường xuyên tổ chức thi đấu bóng đá, bóng chuyền; giao lưu văn nghệ với các cơ quan, đơn vị và địa phương kết nghĩa. Duy trì tổ chức sinh nhật chiến sĩ cho đoàn viên, đảng viên trẻ; công trình thanh niên “Ngôi nhà 100 đồng”, quỹ “Nắm gạo nghĩa tình” phát huy hiệu quả tốt...

Để giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh trong thời gian tới, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và nghị quyết của cấp mình, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ trong đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thống nhất về tư tưởng và hành động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nhà trường chính quy, mẫu mực. Phấn đấu không có vụ việc vi phạm kỷ luật, không để xảy ra mất an toàn khi tham gia giao thông, trong huấn luyện. Quan tâm lãnh đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, chú trọng tăng gia sản xuất tạo nguồn thu phục vụ cho mọi hoạt động của nhà trường.

Võ Thanh Sơn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN