Quyết tâm kéo giảm đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật

19/09/2022 - 05:31

BDK - Thời gian qua, các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), thi hành kỷ luật đảng (THKLĐ) đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân tỷ lệ cấp ủy viên và đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật còn cao.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp cho ý kiến báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật còn cao

Theo báo cáo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy, trong 9 tháng năm 2022, các tổ chức đảng (TCĐ) thi hành kỷ luật 118 đảng viên, tăng 51,3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó cấp ủy viên các cấp 49 đồng chí, chiếm tỷ lệ 41,5%, bằng các hình thức như: khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Nội dung vi phạm chủ yếu tập trung ở những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; phẩm chất đạo đức, lối sống… Đáng quan tâm là đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật hầu hết đã sai phạm từ thời gian trước do chưa phát hiện hoặc chậm xử lý.

Theo Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam Nguyễn Văn Nhạn, trong những tháng đầu năm 2022, cấp ủy và UBKT các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo công tác KT, GS và THKLĐ; tổ chức tọa đàm “tự soi, tự sửa” và chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật Đảng; gặp gỡ đảng viên; nhân rộng mô hình chi bộ thực hiện tốt công tác KT, GS không có đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Tập trung KT TCĐ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhằm chủ động phòng ngừa đảng viên vi phạm từ sớm, từ xa không để khuyết điểm nhỏ thành vi phạm bị xử lý kỷ luật, góp phần kéo giảm tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỷ lệ đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật tăng so với cùng kỳ, trong đó nguyên nhân được xác định là do một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thật sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác KT, GS; việc quản lý đảng viên ngay tại chi bộ thiếu chặt chẽ, chưa phát huy tốt công tác tự phê bình và phê bình. Có vụ việc sai phạm đã xảy ra thời gian dài nhưng chậm phát hiện.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Phó chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp cho biết: Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS, trong thời gian tới, UBKT, các TCĐ tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác KT, GS. Triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp mình; đồng thời rà soát bổ sung, điều chỉnh các văn bản liên quan ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đổi mới phương pháp, quy trình công tác KT, GS bảo đảm khách quan, dân chủ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, thận trọng, chặt chẽ, khả thi, trong đó tập trung nhiệm vụ, giải pháp chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác KT, GS; thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, TCĐ, UBKT cấp dưới về công tác KT, GS.

Thứ ba, kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác KT, GS của Đảng với GS, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử của cơ quan bảo vệ pháp luật. Tăng cường phối hợp giữa KT, GS của Đảng với GS, thanh tra của Nhà nước và GS của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội để tăng cường sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả KT, GS, tránh chồng chéo, trùng lặp, lãng phí, không hiệu quả. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân, báo chí trong phòng chống tham nhũng.

Thứ tư, tăng cường công tác KT, GS của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tập trung KT, GS công tác cán bộ gắn với kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Phát huy vai trò GS, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác KT, GS của Đảng.

Thứ năm, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng bộ, trước hết trong cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, TCĐ, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về công tác KT, GS. Cấp ủy, UBKT các cấp phải đẩy mạnh công tác KT, GS với tinh thần quyết liệt, quyết tâm, nỗ lực để góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, “lợi ích nhóm”; xử lý nghiêm, kịp thời những TCĐ, đảng viên vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thực hiện tốt công tác KT, GS và THKLĐ là góp phần tích cực công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thúc đẩy thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng như củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Bài, ảnh: Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN