Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015 và những năm tiếp theo

25/02/2015 - 07:10
TP. Bến Tre tập trung mũi kinh tế đột phá thương mại - dịch vụ. Ảnh: Hữu Hiệp

Năm 2015 được xem là năm đặc biệt quan trọng, là thời điểm để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại mà Đảng bộ tỉnh khóa IX đã đề ra. Nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015, chúng tôi đã ghi nhận được ý kiến của lãnh đạo một số địa phương, đơn vị về khí thế sôi nổi và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của TP. Bến Tre

Tính đến nay, 3 đề án trọng tâm của Đảng bộ TP. Bến Tre đề ra, gồm: xây dựng đô thị loại II, xây dựng thành phố văn hóa và xây dựng xã nông thôn mới (NTM), đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo lộ trình, TP. Bến Tre sẽ phấn đấu đạt cơ bản các tiêu chí thành phố văn hóa vào quý III-2015 và đạt 75% chỉ tiêu (37/49) đô thị loại II vào cuối năm 2015, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đô thị loại II vào năm 2020.

Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Xây dựng TP. Bến Tre đạt chỉ tiêu đô thị loại II, xây dựng NTM và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là những nhiệm vụ then chốt mà Thành ủy tập trung lãnh đạo thực hiện. Để thực hiện được mục tiêu này, thành phố đã tăng cường lãnh đạo công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; quan tâm thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp và thân thiện. Trong đó, chú trọng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển đa dạng về loại hình, quy mô, chất lượng, tập trung mũi kinh tế đột phá thương mại - dịch vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại và phát huy lợi thế của địa phương trong phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng phù hợp với địa bàn đô thị, tăng cường ứng dụng công nghệ sinh học gắn với phát triển du lịch sinh thái.

Ngoài ra, Thành ủy sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM ở 3 xã Nhơn Thạnh, Sơn Đông, Mỹ Thành và kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống người dân theo phương châm “Đảng định hướng, dân là chủ thể, chính quyền tổ chức và thực hiện kế hoạch, Mặt trận và các đoàn thể làm nòng cốt để vận động”. Đồng thời, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là xây dựng văn hóa chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP. Bến Tre và cấp cơ sở trong năm 2015.

Tổ chức thành công Đại hội Đảng 2 cấp trong Đảng bộ Khối

Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi tập trung lãnh đạo thực hiện là chuẩn bị tốt và tổ chức thành công Đại hội Đảng 2 cấp trong Đảng bộ Khối; trong đó chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm ở hai đơn vị, đó là: Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, dự kiến diễn ra vào tháng 4-2015. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng đối với Đảng bộ Khối là triển khai thực hiện Nghị định số 98 của Chính phủ về quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Đây là tiền đề pháp lý để vận động thành lập các tổ chức Đảng, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Khối phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp trung cấp lý luận chính trị.

Trong năm 2015, Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện chương trình kết nối giữa doanh nghiệp với ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Bến Tre). Theo chúng tôi, đây là chương trình mang lại hiệu quả cao và rất thiết thực cho doanh nghiệp cũng như các ngân hàng tham gia, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ba Tri tập trung phát triển kinh tế biển

Đó là ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri khi trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Theo Bí thư Huyện ủy Ba Tri, dựa vào lợi thế và tiềm năng sẵn có, Ba Tri sẽ tập trung khai thác có hiệu quả kinh tế biển; trong đó tập trung phát triển kinh tế thủy sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm… Để góp phần phát triển lĩnh vực đánh bắt và chế biến thủy sản, ngoài việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Ba Tri tạo điều kiện cho ngư dân cải hoán, nâng công suất tàu đánh bắt xa bờ, đóng mới tàu, thay máy tàu cũng như đầu tư thực hiện liên kết giữa đánh bắt, tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu thủy sản, thông qua việc kết nối với các ngân hàng đóng trên địa bàn.

Mặt khác, Ba Tri quan tâm đến phát triển đàn bò gắn với trồng lúa. Đặc biệt, huyện sẽ tập trung phát triển đàn bò sữa ở 5 xã: Phú Lễ, Mỹ Nhơn, An Phú Trung, An Bình Tây và Phú Ngãi. Để tìm hướng đi lâu dài cho đàn bò sữa, huyện cũng sẽ lên quy hoạch vùng nguyên liệu, triển khai các trạm thu mua sữa trên địa bàn.

Mỏ Cày Nam chung tay xây dựng nông thôn mới

Hưởng ứng lời phát động của Bí thư Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, Đảng bộ của quê hương chiếc nôi Đồng khởi đề ra nhiều chương trình và kế hoạch với những mục tiêu cụ thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nhân dịp đầu Xuân Ất Mùi 2015.

Đồng chí Nguyễn Hiệp Quốc - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỏ Cày Nam cho biết: Đảng bộ, quân và dân quyết tâm thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X và Nghị quyết năm 2015, trong đó tập trung vào các khâu đột phá như: Đẩy mạnh xây dựng NTM, tạo ra phong trào “Nhà nhà thi đua, người người thi đua” chung tay xây dựng NTM; tiếp tục thực hiện xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020. Theo lộ trình, Mỏ Cày Nam tập trung nguồn lực hỗ trợ xã Định Thủy đạt chuẩn NTM trong năm 2015, xã Cẩm Sơn vào năm 2016, xã An Thới vào năm 2017, xã Tân Hội vào năm 2018, xã Minh Đức vào năm 2019 và xã Phước Hiệp vào năm 2020. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, dự kiến xây dựng Thị trấn Mỏ Cày đạt chuẩn đô thị loại IV. Xây dựng trung tâm các xã đạt chuẩn đô thị loại V: Hương Mỹ năm 2015; An Thạnh năm 2016 và An Định năm 2017. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng chi bộ.

Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn lực đầu tư trong và ngoài huyện. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 07 của Huyện ủy về việc nhân rộng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả và Chỉ thị số 09 của Huyện ủy về việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM giai đoạn 2014-2015 và hướng đến năm 2020.

Quốc Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN