Quyết tâm thực hiện thắng lợi năm hành động

08/02/2017 - 07:32

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2016. Ảnh: H. Hiệp

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; là năm nền kinh tế tiếp tục ổn định và có sự tăng trưởng khá tốt trên tất cả các lĩnh vực. 

Tuy nhiên, sức ép cạnh tranh là một trong những khó khăn lớn nhất cho doanh nghiệp hiện nay. Tình hình nguyên liệu đầu vào của một số ngành chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu thiếu hụt khá nghiêm trọng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải mở rộng mạng lưới thu mua, làm phát sinh nhiều chi phí sản xuất. Tình hình hạn mặn kéo dài, thời tiết diễn biến bất thường, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi... cũng đã tác động rất lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo cấp ủy cơ sở phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các doanh nghiệp, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tranh thủ thời cơ, khai thác mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đã đề ra.

Trong năm qua, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp tương đối ổn định, các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đã vận động thành lập, ra mắt 5 chi bộ tại 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phát triển 153/150 đảng viên mới; công nhận 21/41 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, trong đó có 4/21 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tổng doanh thu các doanh nghiệp 10.650 tỷ đồng, đạt 100,8% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu 95 triệu USD, đạt 74% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách trên 1.316 tỷ đồng, đạt 101% so với cùng kỳ. Giá trị đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh đạt 274,9 tỷ đồng, tăng 167,3 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đi đôi với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tích cực vận động người lao động và trích quỹ phúc lợi, đóng góp công tác an sinh xã hội 41,703 tỷ đồng.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016 và thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy: “Năm 2017 là năm hành động”, Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở tập trung lãnh đạo việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong đó trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, trên cơ sở quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới” và Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, ổn định sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2017, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, tham gia bảo vệ môi trường, làm tốt trách nhiệm xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động. Riêng cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động cần phát huy hơn nữa tư tưởng tiến công, tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Năm 2017, Đảng ủy Khối xác định những nội dung đột phá cần quan tâm lãnh đạo thực hiện: lãnh đạo, tạo điều kiện giúp 80% doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; thành lập mới 2 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; kết nạp 150 đảng viên mới, trong đó ưu tiên đối tượng là chủ doanh nghiệp tư nhân, cán bộ các đoàn thể, công nhân lao động trực tiếp lao động sản xuất; lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân, đến cuối năm có 5 đơn vị được công nhận.

(Đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh)

Tr.Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN