Ra mắt trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh

10/05/2017 - 07:18

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5-5-2015 và Hướng dẫn số 21/HD-MTTW-BTT ngày 10-6-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, sau thời gian chuẩn bị các thủ tục, MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập trang thông tin điện tử có địa chỉ truy cập: mttq.bentre.gov.vn. 

Mục đích nhằm giới thiệu rộng rãi kết quả hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên phát động.

Ngày 11-5-2017, trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động. Đây sẽ là kênh thông tin tuyên truyền phong phú, thiết thực trong hệ thống MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên. MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo và rất mong nhận được sự góp ý để trang thông tin điện tử ngày càng đạt chất lượng hơn.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích