Rà soát lại chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để thực hiện đúng tiến độ đề ra năm 2018

14/06/2018 - 08:50

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.Hùng

Chiều 13-6-2018, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Trần Thanh Vũ chủ trì Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) 6 tháng đầu năm 2018.

Từ đầu năm 2018 đến nay, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu và xây dựng các chương trình, kế hoạch KT, GS năm 2018; quán triệt các văn bản của Trung ương về KT, GS, thi hành kỷ luật trong Đảng. Triển khai thực hiện đồng bộ chủ trương năm “tăng tốc” năm 2018 của Tỉnh ủy, tổ chức họp mặt “Khai việc đầu năm” tạo khí thế mới trong thực hiện các nhiệm vụ KT, GS.

Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm KT, GS một cách thường xuyên, toàn diện, công khai, dân chủ và chặt chẽ; chủ động phát hiện khi có dấu hiệu vi phạm để ngăn chặn kịp thời, nhất là trên lĩnh vực quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản…, vai trò tự KT, GS việc thực hiện quy chế làm việc, các nguyên tắc sinh hoạt đảng của cấp ủy, vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các ngành, các cấp.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng (tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm 41,1% so cùng kỳ năm 2017, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy 39,1%); hoàn thành việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương về công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng.

Bên cạnh đó, UBKT các cấp chú trọng tuyên truyền về công tác KT, GS, kỷ luật đảng, nhất là tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, để giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên trong việc phòng ngừa sai phạm.

Qua nửa nhiệm kỳ, UBKT các cấp đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ KT, GS theo quy định của Điều lệ Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thông qua công tác KT, GS đã kịp thời phát hiện những thiếu sót trong lãnh đạo, quản lý, những chủ trương, chính sách, quy định không còn phù hợp, đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi kịp thời. Qua KT, GS góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật ngăn ngừa vi phạm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Tỷ lệ đảng viên bị xử lý kỷ luật giảm hàng năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra; năm 2016 giảm 16,6% so năm 2015, năm 2017 giảm 14,4% so với năm 2016, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy 12,4%.

Qua 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan cho thấy, việc duy trì mối quan hệ công tác phối hợp đã góp phần giúp các cơ quan có liên quan hoạt động đạt hiệu quả hơn; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác KT, GS, kỷ luật trong đảng ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả, chất lượng được nâng lên; chủ động phối hợp thực hiện các cuộc KT, GS theo chương trình toàn khóa và hàng năm của Tỉnh ủy theo hướng từng bước đổi mới nội dung, phương pháp, quy trình, nâng chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Các cấp ủy đảng, tổ chức đảng và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt thật kỹ các văn bản liên quan đến công tác KT, GS của Trung ương và của tỉnh. Từ đó, triển khai thực hiện thật chắc và phát huy hiệu quả cao nhất các văn bản này; chuẩn bị các điều kiện, nhất là về nguồn nhân lực để đảm đương được vai trò, trách nhiệm ngày càng cao đối với công tác KT, GS. Từ kết quả KT, GS 6 tháng đầu năm 2018, từng cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan kiểm tra đánh giá được tình hình mới, vấn đề nổi lên, phân tích được xu hướng của việc chấp hành các quy định, chủ trương, xác định nội dung trọng tâm cần tập trung hơn trong 6 tháng cuối năm 2018 và thời gian sắp tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2018, từng cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp rà soát lại và bám sát chương trình, kế hoạch KT, GS năm 2018, nhằm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; trong đó chú trọng đến KT, GS việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, nhất là Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng. Tập trung kiểm tra các đảng viên có dấu hiệu vi phạm và xử lý nghiêm, kịp thời đối với những trường hợp vi phạm.

Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc nhằm nâng cao hơn nữa công tác tự kiểm tra của từng cấp ủy, từng ban lãnh đạo, người đứng đầu của mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cơ quan, đơn vị. Trong quá trình triển khai công tác KT, GS, công tác phối hợp phải chặt chẽ nhằm đảm bảo được hiệu lực, hiệu quả của công tác KT, GS. Đồng thời, tránh sự chồng chéo, mất thời gian, tiền của của các đơn vị, cá nhân được kiểm tra. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 18 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo sự đồng thuận, thông suốt trong thực hiện; xây dựng đội ngũ làm công tác KT, GS có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuẩn bị tốt các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Q. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN