Cảm tạ

Cảm tạ Cách đây 1 tháng

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre và tỉnh Bình Dương;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tỉnh Bến Tre và tỉnh Bình Dương;

- Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố tỉnh Bến Tre;

- Các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trong huyện và các xã, thị trấn;

- Các gia đình thông gia, thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa đã gửi tràng hoa và dành thời gian đến chia buồn, giúp đỡ và tiễn đưa mẹ, bà, cụ chúng tôi:

ĐẶNG THỊ TÁM, từ trần lúc 19 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 10 năm 2022 (nhằm ngày 02 tháng 10 năm Nhâm Dần), hưởng thọ 94 tuổi, về cõi vĩnh hằng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất xin niệm tình lượng thứ.

Con Phạm Văn Bé Năm - đại diện gia đình: anh, em, con cháu đồng cảm tạ

 

LIÊN HỆ