Rút tiền gửi trước hạn sẽ bị áp dụng mức lãi suất thấp nhất

13/03/2011 - 16:47

Ngày 10-3-2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 04/2011/TT-NHNN quy định mức áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại các tổ chức tín dụng.

Theo đó, tổ chức tín dụng phải áp dụng việc áp lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của mình theo từng đồng tiền trong trường hợp tổ chức, cá nhân là khách hàng rút tiền trước kỳ hạn. Mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn này là thấp nhất tại thời điểm tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn. Tiền gửi theo xác định của thông tư bao gồm các hình thức: tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định các tổ chức tín dụng phải niêm yết công khai lãi suất cho việc rút tiền gửi trước hạn tại các đầu mối giao dịch. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thiên Hương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích