Sẵn sàng phương án ứng phó mưa lũ, triều cường

04/09/2018 - 18:46

UBND tỉnh có Công văn số 4075/UBND-KT ngày 1-9-2018  về việc tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, triều cường và chủ động sẵn sàng phương án ứng phó.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện hỏa tốc số 1127/CĐ-TTg ngày 31-8-2018 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3999/UBND-KT ngày 28-8-2018. Trong đó, khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tổ chức kiểm tra, rà soát các tuyến bờ bao, đê bao; huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tập trung gia cố, chống tràn, bảo vệ các tuyến đê bao, bờ bao trọng điểm, có nguy cơ bị vỡ; rà soát lại phương tiện nhằm đảm bảo an toàn cho dân cư trong trường hợp các tuyến đê bao, bờ bao bị tràn, vỡ. Rà soát các khu dân cư, trường học ven sông, ven kênh rạch và tại các khu vực ngập lụt để có các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, tổ chức sơ tán, di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân thu hoạch sớm các diện tích lúa Hè Thu đã chín, nhất là tại các khu vực thấp trũng, không có đê bao, bờ bao bảo vệ để hạn chế thiệt hại. Triển khai ngay các biện pháp phòng, tránh đuối nước trong mùa lũ, nhất là đảm bảo an toàn cho trẻ em và học sinh.

UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các ngành có liên quan chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ giờ đầu những hư hỏng của hệ thống đê bao; bờ bao (nhất là các tuyến đê bao quanh cồn, ven sông, rạch); cống dưới đê; khu vực đã, đang và có nguy cơ bị sạt lở..., không để xảy ra trường hợp vỡ đê, gây thiệt hại đến tính mạng của nhân dân. Chủ động sơ tán, di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị ngập, sạt lở… để đảm bảo an toàn, không để xảy ra thiệt hại về người do ảnh hưởng của lũ. Tổ chức, chỉ đạo lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cơ sở triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến tại cấp xã, ấp và sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó hiệu quả, đảm bảo an toàn về người, tài sản, hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

N. Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN