Sản xuất công nghiệp của tỉnh được duy trì và phát triển

11/09/2023 - 05:20

BDK - Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu, trong 9 tháng năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp được duy trì và phát triển. Tuy nhiên do ảnh hưởng chung của tình hình kinh tế, sức tiêu thụ hàng hóa trên thị trường phục hồi chậm, kim ngạch xuất khẩu giảm.

Tỉnh có 9 dự án điện gió đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tuabin với công suất khoảng 365,9 MW.

Tỉnh có 9 dự án điện gió đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tuabin với công suất khoảng 365,9 MW.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển. Ước thực hiện giá trị sản xuất trong 9 tháng đạt 28.700 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 5,5% so với cùng kỳ và đạt 72,4% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm trước, các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sự tăng trưởng, tăng cao nhất là sản phẩm bia tăng 16,8%; may mặc tăng 16,4%; giấy Kraft công nghiệp tăng 4,9%; thức ăn thủy sản tăng 4,6%; thuốc lá bao tăng 4,1%.

Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.108 triệu USD, giảm 0,9% so cùng kỳ và đạt 65,1% kế hoạch. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,7%; các doanh nghiệp trong nước giảm 1,5%. Nhóm hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giảm 0,4% so với cùng kỳ; nhóm hàng rau quả giảm 2,6%; hàng thủy hải sản chế biến giảm 4%.

Còn theo kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy, 9 tháng năm 2023: giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến dừa (giá so sánh 2010) ước đạt 2.820 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, chiếm 9,8% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Kim ngạch xuất khẩu dừa ước đạt 270,54 triệu USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ, chiếm 24,4% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Giá trị sản xuất ngành sản xuất chế biến thủy sản tăng 0,54% so với cùng kỳ, chiếm 12,9% so với giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

Về phát triển cụm công nghiệp, toàn tỉnh đã có 4 cụm công nghiệp đã đầu tư và đi vào hoạt động, với 28 dự án đăng ký đầu tư, tổng vốn đăng ký 7.839 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.953 lao động.

Trong 3 tháng cuối năm, Sở Công Thương phấn đấu thực hiện giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 10.850 tỷ đồng, tương đương 27,4% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 16.000 tỷ đồng, tương đương 25,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 492 triệu USD, tương đương 28,9% kế hoạch.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Văn Bé Sáu, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, ngành công thương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp như tiếp tục phối hợp theo dõi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp nhằm ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Tỉnh ủy; phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện dự thảo Đề án phát triển Trung tâm Dừa Đồng Gò - Bến Tre.

Tiếp tục theo dõi, hỗ trợ thực hiện các dự án điện gió, Hydro xanh; phối hợp với các ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình đường dây và trạm biến áp 110kV trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2023; phối hợp với Viettel Bến Tre triển khai mô hình Chợ 4.0; đề xuất triển khai mô hình thí điểm xã thương mại điện tử; hoàn thành các chương trình, đề án xúc tiến thương mại đã được phê duyệt.

Đến thời điểm hiện nay, tỉnh có 9 dự án điện gió đã triển khai lắp đặt hoàn thành các tua-bin với công suất khoảng 365,9MW, 5 nhà máy đã vận hành đóng điện hòa lưới và phát điện thương mại với giá mua điện theo Quyết định số 39/2019/QĐ-TTg với công suất 93,05MW, đã đóng điện hòa lưới với công suất 128MW (phát điện theo giá mua điện tạm thời). Lũy kế cho đến nay tại tỉnh có tổng công suất điện gió đóng điện hòa lưới là 221,05MW.

Bài, ảnh: Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN