Sản xuất lúa giống chất lượng

30/10/2009 - 08:42

Ngành nông nghiệp đã tổ chức sản xuất 140 ha lúa giống tại Ba Tri và các vệ tinh, tăng 16% so kế hoạch. Sản lượng nhập kho 450 tấn, vượt 28%.

Trong đó, có 170 tấn giống ngắn ngày, 280 tấn trung vụ. Ngành cũng đã cung cấp cho vụ Hè - Thu, vụ mùa 260 tấn. Công tác sự nghiệp chuyên ngành đã khảo nghiệm 147 giống lúa từ Viện lúa ĐBSCL, Viện Nghiên cứu và phát triển ĐBSCL, Viện Khoa học kỹ thuật Miền Nam; sản xuất thử 10 giống, nhân triển vọng 15 giống, lọc dòng thuần 5 giống; trình diễn 5 giống triển vọng gồm 16 ha ở 7 huyện, tổ chức so sánh 8 điểm; tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng chọn tạo và nhân giống lúa ở Ba Tri, Giồng Trôm; thực hiện dự án nhân giống nguyên chủng và xây dựng mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao trên 40 ha ở Ba Tri, Giồng Trôm; phối hợp nghiệm thu mô hình trồng mới bưởi da xanh. Kết quả có 70% diện tích trồng đúng kỹ thuật, 30% sinh trưởng kém. Lượng giống cây ăn trái sản xuất trong dân khoảng 9 triệu cây, tập trung nhiều ở các loại giống chủ lực như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh, xoài.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích