Sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

11/04/2021 - 13:14

Kể từ ngày 1-4-2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo về việc sáp nhập, đổi tên các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đi vào hoạt động.

Theo đó, sáp nhập Phòng Bảo trợ xã hội - phòng, chống tệ nạn xã hội và Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới đổi tên thành Phòng Quản lý công tác xã hội. Sáp nhập Phòng Giáo dục nghề nghiệp và Phòng Lao động tiền lương - Bảo hiểm xã hội đổi tên thành Phòng Lao động và Giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn trực thuộc sở sau khi sắp xếp lại gồm có 6 tổ chức như sau: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Người có công, Phòng Quản lý công tác xã hội, Phòng Lao động và Giáo dục nghề nghiệp.

Phương Khê

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN