Sáp nhập một số Sở, Ban thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu để tinh gọn bộ máy

03/11/2018 - 22:08

BDK.VN - Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn.

UBND tỉnh Bạc Liêu sáp nhập một số đơn vị để tinh gọn bộ máy.

UBND tỉnh Bạc Liêu sáp nhập một số đơn vị để tinh gọn bộ máy.

Ngày 2-11-2018, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) tổ chức Kỳ họp thứ Tám (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua Tờ trình của UBND tỉnh về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số nội dung khác.

Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. 

Cụ thể, theo nội dung Nghị quyết, Bạc Liêu hợp nhất Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông, thành Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Hợp nhất Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Khoa học và Công nghệ, thành Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Chuyển Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ hợp nhất với Ban Dân tộc, thành Ban Dân tộc-Tôn giáo; Kết thúc hoạt động của Sở Ngoại vụ, chuyển chức năng nhiệm vụ công tác đối ngoại về cho Văn phòng UBND tỉnh thực hiện.

Sau khi sắp xếp bộ máy tinh gọn, UBND tỉnh Bạc Liêu còn 16 đơn vị trực thuộc, giảm được 3 cơ quan chuyên môn. Trong đó, giảm được 22 đơn vị trong các sở, ngành và tinh giảm gần 20 biên chế.

Nguồn: VOV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN