Sắp xây dựng tượng đài danh nhân Phan Thanh Giản

20/02/2009 - 16:11

Ngày 24-1-2008, Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành Công văn số 73 đề nghị UBND tỉnh Bến Tre giao các cơ quan chức năng kiểm kê các di tích liên quan đến nhân vật Phan Thanh Giản, trên cơ sở đó lập kế hoạch tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; tập hợp các công trình nghiên cứu sâu, tham luận tại các cuộc hội thảo để có kết luận đánh giá khách quan về cuộc đời, sự nghiệp của nhân vật Phan Thanh Giản; việc dựng lại tượng Phan Thanh Giản cũng là hình thức tôn vinh để ghi nhận những cống hiến của ông đối với lịch sử đất nước.

Từ những cứ liệu này, tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa VII, ngày 13-2-2009, các đại biểu thống nhất ban hành nghị quyết giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện xây dựng tượng đài danh nhân Phan Thanh Giản tại tỉnh Bến Tre từ năm 2009-2010. Địa điểm xây dựng tượng được chọn phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để thực hiện.

Trước đó, tại kỳ họp lần thứ 13 HĐND tỉnh (khóa VII) cũng đã ban hành nghị quyết đổi tên Trường Trung học phổ thông Ba Tri thành Trường Trung học phổ thông Phan Thanh Giản.

Phan Thanh Giản sinh ngày 12-10-1796 tại làng Tân Thạnh, huyện Vĩnh Bình, phủ Định Viễn, tỉnh Vĩnh Long, nay là xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri (Bến Tre). Ông đỗ tiến sĩ năm 31 tuổi và là tiến sĩ đầu tiên của đất Nam kỳ. Phan Thanh Giản làm quan dưới 3 triều vua: Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức; đảm trách nhiều chức vụ quan trọng. Ông là người tài giỏi, là nhà văn, nhà thơ và là vị quan thanh liêm, ngay thẳng. Tuy nhiên, bi kịch cuối đời của ông gắn liền với giai đoạn các tỉnh Nam kỳ bị thực dân Pháp xâm chiếm, ba tỉnh miền Tây rơi vào tay giặc trong lúc ông được giao trọng trách Kinh lược sứ trấn giữ các tỉnh này.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN