Sẽ xây dựng 4 viện ứng dụng bức xạ

07/03/2012 - 15:24

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật phục vụ phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và bảo đảm an toàn, an ninh".

Theo Đề án, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ được xây dựng và phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, đảm nhiệm 2 chức năng: Cơ quan nghiên cứu - triển khai công nghệ kỹ thuật cao trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử phục vụ thúc đẩy ứng dụng bức xạ, phát triển điện hạt nhân và đào tạo cán bộ. Bên cạnh đó là cơ quan hỗ trợ kỹ thuật quốc gia độc lập về kiểm tra chất lượng và bảo đảm chất lượng, bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ môi trường cho phát triển điện hạt nhân.

Theo đó, sẽ tập trung xây dựng 4 viện ứng dụng bức xạ theo khu vực địa lý (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đà Lạt) phục vụ yêu cầu triển khai thực hiện các quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong các ngành kinh tế - xã hội theo các vùng, miền trong cả nước.

Lộ trình trong giai đoạn 2011-2015 có nội dung triển khai thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga về xây dựng nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa Trung tâm Khoa học và công nghệ hạt nhân vào hoạt động phục vụ nghiên cứu phát triển công nghệ điện hạt nhân, có lò phản ứng nghiên cứu mới công suất lớn, có phòng thí nghiệm đồng bộ về nghiên cứu thiết kế nhà máy điện hạt nhân, thiết kế nhiên liệu hạt nhân, xử lý chất thải phóng xạ, nghiên cứu vật liệu sử dụng trong lò phản ứng và các phòng thí nghiệm hiện đại về ứng dụng năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực khoa học vật liệu, công nghệ sinh học và y học.

Nguồn chinhphu.vn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích