Sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 nội dung “Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng”

02/02/2024 - 14:09

BDK.VN - Ngày 2-2-2024, tại Di tích Cây Da đôi, xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, Chi bộ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Chi bộ Bảo tàng tỉnh, cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2024 với nội dung “Cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng”. Tham dự, có Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Trần Văn Phương, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Võ Văn Hoàng Em, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Phạm Thanh Bình cùng cán bộ, đảng viên của 3 đơn vị.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề dâng hương bàn thờ Bác tại Di tích Cây Da đôi, xã Tân Xuân.

Đại biểu tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề dâng hương bàn thờ Bác tại Di tích Cây Da đôi, xã Tân Xuân.

Buổi sinh hoạt giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng theo tư tưởng của Bác, qua đó, tiếp tục học tập, tạo sự chuyển biến từ nhận thức thành tình cảm, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh quan niệm rằng: Đoàn kết trong Đảng phải biểu hiện ở cả tư tưởng và hành động. Tư tưởng phải thống nhất, hành động cũng phải thống nhất. Sự đoàn kết thống nhất ý chí và hành động trong Đảng trước hết phải dựa trên nền tảng tư tưởng là Chủ nghĩa Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng. Đoàn kết trong Đảng được dựa trên cơ sở đường lối, chính sách và theo những nguyên tắc tổ chức của Đảng.

Theo Người, muốn đoàn kết thống nhất vững chắc trong Đảng, trước hết Đảng phải thực hiện dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng. Người còn cho rằng, muốn giữ gìn sự đoàn kết tốt, đoàn kết chặt chẽ, đoàn kết thực sự trong nội bộ Đảng thì nhất thiết Đảng phải thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình một cách thẳng thắn, trung thực, khách quan vì tập thể, vì đồng chí mình mà không vì mưu cầu lợi ích cá nhân của bản thân. “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”. Người khẳng định rằng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng và dân tộc là trách nhiệm không chỉ của mỗi cán bộ, đảng viên mà là của toàn thể mọi người.

Đoàn kết là nhân tố quyết định sự tồn vong của dân tộc, đất nước và tổ chức Đảng; là nền tảng của mọi thành công; đoàn kết tạo nên sức mạnh trong tổ chức Đảng; giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; là nhân tố quyết định bảo đảm đại đoàn kết toàn dân tộc; Đảng ta đoàn kết thống nhất để làm tấm gương cho cả hệ thống chính trị noi theo.

Trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Văn Bàn trao giấy khen cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tại buổi sinh hoạt, các đơn vị đã biểu dương, tặng giấy khen cho cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2023.

Tin, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN