Sinh viên Nguyễn Thị Như Ngọc tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

20/02/2009 - 17:25

Theo Thông tri số 08/TWHSV ngày 8-1-2009 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII,

Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Bến Tre đã cử sinh viên Nguyễn Thị Như Ngọc, lớp K7 CĐSP Mầm non, khoa Sư phạm tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII. Đại hội được tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt Xô từ  ngày 13 đến 16-2-2009. Được biết, Như Ngọc cũng là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII.

T. Phương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN