Sở Công Thương kiểm tra chất lượng rượu

27/09/2012 - 17:36

Trong các ngày 18, 20 và 25-9-2012, Đoàn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) rượu, do ông Trần Minh Châu - Chánh thanh tra Sở làm Trưởng đoàn, đã đến kiểm tra các cơ sở sản xuất rượu trên địa bàn huyện Ba Tri (6 cơ sở) và huyện Giồng Trôm (3 cơ sở).

Các nội dung kiểm tra gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về VSATTP, giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về VSATTP, giấy khám sức khỏe đối với người lao động, phiếu kiểm nghiệm nước dành cho sản xuất, sinh hoạt, quyết định và công bố các tiêu chuẩn sản phẩm, các điều kiện vệ sinh chung đối với các cơ sở, các qui định trong qui chuẩn và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố, việc thực hiện các qui định tiêu chuẩn và qui chuẩn về chất lượng VSATTP, kiểm nghiệm mẫu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng và các qui chuẩn khác đã được cơ sở áp dụng, nội dung ghi nhãn theo qui định về nhãn hàng hóa và các văn bản qui định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa, các điều kiện bảo đảm chất lượng, VSATTP đối với các cơ sở có áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO, các biên bản thanh, kiểm tra của cơ quan chức năng gần nhất, kiểm tra giấy phép sản xuất rượu.

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở đều thiếu sót nhiều loại giấy tờ, cụ thể như giấy truy suất nguồn gốc nguyên liệu cho sản xuất, giấy kiểm nghiệm chất lượng về nguồn nước, vệ sinh chung của cơ sở… Đoàn đã nhắc nhở các cơ sở khắc phục những vi phạm. Đồng thời hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục theo qui định.

Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích