Sở Công thương triển khai kế hoạch năm 2011

16/02/2011 - 08:11

Năm 2010, ngành công thương tỉnh đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên cả ba lĩnh vực: sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), hoạt động thương mại và công tác quản lý nhà nước.

Giá trị sản xuất CN-TTCN của tỉnh tăng mạnh nhất so những năm qua (tăng trên 23% so năm 2009), kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ (tăng trên 22% so năm 2009), tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trên 21%. Vai trò quản lý nhà nước về công thương có sự chuyển biến tích cực, tập trung cho các khâu trọng yếu. Với những thành tích xuất sắc trong năm qua, Bộ Công thương đã tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2010 cho Sở Công thương và bằng khen cho 3 tập thể và 113 cá nhân có thành tích tốt trong việc xây dựng và phát triển chợ.

Năm 2011, Sở sẽ tập trung thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, giá trị sản xuất CN-TTCN tăng trên 26%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trên 20% và kim ngạch xuất khẩu tăng trên 13% (so năm 2010).

 

Cẩm Trúc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN