Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án số 06 về phát triển nguồn nhân lực

11/05/2023 - 13:41

BDK.VN - Ngày 11-5-2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 3409/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười - Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Tỉnh ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Văn Phần - Tổ phó Tổ công tác thực hiện Đề án 06 của Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự có, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đặng Thị Phượng và khoảng 100 đại biểu đến từ các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố; một số trường cao đẳng, cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Kết quả đánh giá 2 năm thực hiện Kế hoạch số 3409/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực được ghi nhận qua việc thực hiện các nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân lực trong khu vực công; phát triển nguồn nhân lực sự nghiệp; phát triển nguồn nhân lực trong khu vực kinh tế; phát triển nguồn nhân lực trong xã hội.

Theo đó, trong 2 năm 2021-2022, kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cụ thể như sau: Về đào tạo là 429 người; bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính là 1.297 người; quản lý nhà nước là 1.335 người; kỹ năng lãnh đạo, quản lý điều hành cấp phòng, cấp huyện, cấp sở là 1.075 người; chuyên môn nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp: 15.185 người; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là 2.549 người; bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp là 4.127 người.

Trong năm 2021-2022, đã hợp tác, liên kết với 20 trường đại học, cao đẳng chất lượng trong và ngoài nước, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ cho 953 lượt người tham gia, thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến (năm 2021 là 470 lượt người và năm 2022 là 483 lượt người), vượt chỉ tiêu đề ra (400 người/năm). Tạo điều kiện cho 8 chuyên gia Hàn Quốc và Nhật Bản có trình độ khoa học kỹ thuật cao đến làm việc, nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ vào trong sản xuất, kinh doanh.

Tỉnh cũng đã phê duyệt và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện chiến lược phát triển trường cao đẳng Bến Tre giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên 2 lĩnh vực là nông nghiệp và phi nông nghiệp cũng được tỉnh triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao tay nghề và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương.

Đến nay, đã triển khai đảm bảo 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn đã bố trí bác sĩ phục vụ, các trạm có bác sĩ tăng cường tối thiểu 3 ngày trong tuần...

Hội nghị đã lắng nghe báo cáo tham luận của các sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Giồng Trôm; Trường Cao đẳng Bến Tre.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại hội nghị.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười cho rằng: Qua 2 năm, việc triển khai Đề án 06 của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, về số lượng nguồn nhân lực được đào tạo có tăng lên, chất lượng nguồn nhân lực cũng có chuyển biến tốt so với giai đoạn trước.

Tuy nhiên, kết quả thực hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra của đề án . Từ phân tích, báo cáo tại hội nghị có thể thấy, nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó, đặt ra cho tỉnh phải có giải pháp, tập trung, đẩy mạnh hơn nữa trong việc thực hiện Đề án 06, phục vụ sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Đề nghị các sở, ngành, UBND huyện, thành phố rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 3409/KH-UBND của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 theo chức năng, nhiệm vụ, phân công từng ngành, từng địa phương. Từ đó, có đánh giá cụ thể, đề ra phương hướng, giải pháp cho những phần việc còn lại.

Tin, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN