Huyện ủy Ba Tri, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh:

Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII

19/05/2019 - 20:28

Huyện ủy Ba Tri khen thưởng các cá nhân, tập thể. Ảnh: Trà Dũng

Huyện ủy Ba Tri khen thưởng các cá nhân, tập thể. Ảnh: Trà Dũng

Huyện ủy Ba Tri vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với họp mặt gương điển hình học tập và làm theo Bác.

  Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, huyện có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Huyện đã bình xét 239 gương điển hình (trong đó có 39 tập thể, 200 cá nhân) trong học tập và làm theo Bác được các cấp biểu dương khen thưởng.

Hoạt động Câu lạc bộ (CLB) Gương điển hình huyện được đổi mới mang lại hiệu quả, các thành viên CLB đều thể hiện được vai trò gương mẫu, tham gia tốt các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, có sức lan tỏa sâu rộng. Trong năm 2019, CLB đã xây dựng thêm 2 CLB cơ sở (Tân Thủy, Mỹ Chánh), nâng tổng 7 CLB (Công an huyện, Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện, Thị trấn, An Bình Tây, Vĩnh Hòa, Tân Thủy, Mỹ Chánh).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Tuấn yêu cầu các cấp ủy, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên phải xem việc học tập và làm theo Bác là công việc thường xuyên, tự giác, hàng ngày, xây dựng chương trình hành động cá nhân, công khai rộng rãi để mọi người cùng giám sát. Mỗi cơ quan, đơn vị gắn việc học tập và làm theo Bác với xây dựng chuẩn mực đạo đức, thái độ ứng xử, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Ba Tri. Gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với Nghị quyết Trung ương 4, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Dịp này, UBND huyện biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chị thị số 05-CT/TW.

* Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và phát giải Cuộc thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua 3 năm phát động, phong trào thi đua làm theo Bác đã tạo động lực phát triển trên nhiều lĩnh vực. Điển hình là thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh có bước phát triển tốt, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, công tác an sinh xã hội, thu nhập cho người lao động tăng cao. Nhiều doanh nghiệp đã “bứt phá” năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn; một số chương trình, dự án, kế hoạch của doanh nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực. Từng tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch đưa nội dung học và làm theo Bác trở thành thường xuyên gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Qua 3 năm triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng kịp thời. Các mô hình hay, cách làm hiệu quả được phát hiện nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tuyên dương 13 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác; 3 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Hội thi Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ lách vừa tổ chức họp mặt biểu dương gương điển hình thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong huyện đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII thành nội dung quan trọng, thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ trong cơ quan hội có bước chuyển biến tích cực. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời đáp ứng yêu cầu, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp hội tập trung nhân rộng, duy trì, nâng chất hoạt động các mô hình tổ “5 không 3 sạch”, chỉ đạo mỗi xã, thị trấn chọn các tiêu chí “5 không 3 sạch” ưu tiên để tập trung thực hiện gắn với xây dựng xã nông thôn mới.              

Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện biểu dương, khen thưởng 42 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với cuộc vận động.

T. Huyền - T. Dũng - V. Cường

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích