Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022 - 17:53

BDK.VN - Chiều 5-7-2022, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Hải Châu; Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hồ Tính Kiệp chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị  có Phó vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương Châu Văn Trưởng.

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm chủ đề “Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển” theo Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022 bằng nhiều giải pháp thiết thực phù hợp điều kiện thực tế. Đồng thời, thể hiện quyết tâm cao hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo, tham mưu triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04-CT/TU, Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy xây dựng Đảng về kiểm tra, giám sát; quan tâm tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; đồng thời, sắp xếp tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận ý kiến đóng góp của đại biểu rất sát hợp, thẳng thắn, có trách nhiệm, tâm huyết, đề nghị đưa vào các cuộc họp của tỉnh để tiếp tục bàn thảo, bởi đây là nội dung rất quan trọng và cấp thiết.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ Đảng. Qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò ngày càng quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh với những tiêu cực mà Đảng đã và đang kiên trì, quyết liệt, làm từng bước có hiệu quả.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đôi lúc chưa thật sự quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, từ việc định hướng, lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra theo phương châm “Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”. Nhiều nơi công tác nắm tình hình để chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa vi phạm chưa tốt, nhất là vai trò tự kiểm tra, tự giám sát của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm, khuyết điểm lớn đến mức phải thi hành kỷ luật. Từ đó, đảng viên bị xử lý kỷ luật tăng 41,1% so cùng kỳ, trong đó cấp ủy viên bị xử lý kỷ luật chiếm tỷ lệ cao và số đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ tới 12 đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong các báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đề nghị các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo quán triệt thật kỹ, nắm chắc và vận dụng đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật  Đảng, nhất là các văn bản mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nhất là về nhân lực để có thể đảm đương được vai trò, trách nhiệm ngày càng cao của công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian sắp tới.

Đề nghị từng cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, từng đồng chí làm công tác kiểm tra đánh giá tình hình, phát hiện vấn đề phát sinh nổi lên ở từng địa phương, đơn vị, phân tích xu hướng của việc chấp hành các chủ trương, quy định, từ đó xác định những nội dung trọng tâm cần tập trung giải quyết trong 6 tháng cuối năm và thời gian sắp tới. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm ít nhất 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật, trong đó, cấp ủy viên không quá 20%, nội dung vi phạm về chức trách, nhiệm vụ, đạo đức, lối sống không quá 30% và hình thức kỷ luật khai trừ đảng không quá 5%.

Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tự kiểm tra, tự giám sát của từng cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm, khuyết điểm lớn đến mức phải thi hành kỷ luật. Rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các cơ quan liên quan và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp.

Tin, ảnh: Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN