Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng Đảng

21/06/2017 - 07:20

Các chi bộ cơ sở nhận bằng khen của Tỉnh ủy. Ảnh: Q.Hùng

Ngày 19-6-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện chủ trương cử, tuyển đảng viên đi xây dựng quân đội và sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về xây dựng Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì hội nghị.

Sau phần báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xem đây là nhiệm vụ then chốt của công tác xây dựng Đảng ở các loại hình chi bộ; đảm bảo chi bộ là môi trường để lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương, là môi trường để giáo dục đảng viên; không ngừng nâng cao tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đồng thời kiểm soát được sinh hoạt, tư tưởng, phẩm chất của đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy và lãnh đạo địa phương quán triệt đúng tinh thần chủ trương của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là cử, tuyển đảng viên đi tham gia xây dựng quân đội chứ không phải kết nạp Đảng để đưa đi nghĩa vụ quân sự cho đủ chỉ tiêu. Để thực hiện tốt chỉ tiêu và đảm bảo chất lượng, từng địa phương phải chuẩn bị chu đáo, sớm và chủ động, đảm bảo những thanh niên là đảng viên được tham gia xây dựng quân đội ít nhất phải có một năm tuổi đảng.

Các cấp ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, trong đó từ năm 2017 đặt ra mục tiêu là kiên quyết không để cấp ủy viên vi phạm đến mức độ phải bị xử lý kỷ luật; tiếp tục làm chuyển biến tư tưởng tiến công, tâm huyết với công việc theo mức độ trách nhiệm và chức trách ở từng người, tạo sự chuyển biến và lan tỏa xuống cơ sở; trong thực hiện phương châm của Đại hội X Đảng bộ tỉnh cần quan tâm nhiều đến nội dung “kỷ cương”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác giáo dục chính trị, công tác tổ chức.

Dịp này, Tỉnh ủy đã tặng cờ cho 1 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016), tặng bằng khen cho 3 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2012 - 2016) và 5 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2011 - 2015); tặng bằng khen cho 28 chi bộ (6 chi bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc) đạt thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 09 của Ban Tổ chức Trung ương.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN